Loading...

Máy Mài

Máy mài (Grinding machine) là công cụ dùng trong quá trình gia công, chế tác bề mặt vật liệu gỗ, đá, kim loại, giúp mài các chi tiết, làm nhẵn các mối hàn, các cạnh sắc ở nhiều vị trí khác nhau và có thể thực hiện ở những góc hẹp nhờ thiết kế nhỏ gọn. Dựa vào chức năng và từng ứng dụng cụ thể, máy mài được phân thành những loại khác nhau.Một số máy mài phổ biến hiện nay là máy mài góc, máy mài thẳng, máy mài 2 đá,...

128 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 987,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 987,800 đ

Máy Mài Góc Bosch 750W GWS 750-100

Giá: 1,141,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,141,800 đ

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-125

Giá: 1,218,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,218,800 đ

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100

Giá: 1,372,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,372,800 đ
Giá: 1,504,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,504,800 đ
Giá: 1,548,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,548,800 đ
Giá: 1,636,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,636,800 đ
Giá: 1,669,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,669,800 đ

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Giá: 2,274,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,274,800 đ
Giá: 2,681,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,681,800 đ
Giá: 2,730,240 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,730,240 đ

Máy Mài Góc Bosch 2200W GWS 2200-180H

Giá: 3,022,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,022,800 đ
Giá: 3,099,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,099,800 đ

Máy Mài Góc Bosch 2200W GWS 2200-230H

Giá: 3,110,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,110,800 đ
Giá: 3,396,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,396,800 đ
Giá: 3,440,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,440,800 đ
Giá: 3,440,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,440,800 đ
Giá: 3,506,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,506,800 đ
Giá: 3,616,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,616,800 đ
Giá: 3,671,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,671,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn