BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

MPN: 0601221000
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,947,800
2+ 4,700,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

MPN: 0601221100
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,512,100
2+ 5,236,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

MPN: 0601222170
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,740,900
2+ 5,453,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

MPN: 06012240K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,579,600
2+ 1,500,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

MPN: 06012241K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,105,400
2+ 2,000,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 350W- 150mm GBG 35-15

Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 350W- 150mm GBG 35-15

MPN: 060127A3K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,473,900
2+ 2,350,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 600W- 200mm GBG 60-20

Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 600W- 200mm GBG 60-20

MPN: 060127A4K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,832,400
2+ 3,640,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 710W GWS 6-100 S (công tắc đuôi)

Máy Mài Góc Bosch 710W GWS 6-100 S (công tắc đuôi)

MPN: 060137508M
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,098,900
2+ 1,043,955
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 670W GWS 060

Máy Mài Góc Bosch 670W GWS 060

MPN: 06013756K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 900,900
2+ 855,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-125

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-125

MPN: 06013880K2
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,247,400
2+ 1,185,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 ET (điều chỉnh tốc độ)

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 ET (điều chỉnh tốc độ)

MPN: 06013885K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,471,800
2+ 1,398,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 T

Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 T

MPN: 06013886K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,272,700
2+ 1,209,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 750W GWS 750-100

Máy Mài Góc Bosch 750W GWS 750-100

MPN: 06013940K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,091,200
2+ 1,036,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100

MPN: 06013960K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,402,500
2+ 1,332,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc 125mm Bosch 900W GWS 9-125

Máy Mài Góc 125mm Bosch 900W GWS 9-125

MPN: 06013960K2
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,402,500
2+ 1,332,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 9-125

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 9-125

MPN: 06013960K7
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,402,500
2+ 1,332,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100S (điều chỉnh tốc độ)

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100S (điều chỉnh tốc độ)

MPN: 06013961K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,516,900
2+ 1,441,055
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 900-125S

Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 900-125S

MPN: 06013961K2
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,540,000
2+ 1,463,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 900W-100mm GWS 9-100 P (công tắc an toàn)

Máy Mài Góc Bosch 900W-100mm GWS 9-100 P (công tắc an toàn)

MPN: 06013965K0
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,683,000
2+ 1,598,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Góc Bosch 1300W GWS 13-125 CI

Máy Mài Góc Bosch 1300W GWS 13-125 CI

MPN: 060179E002
Danh mục: Máy Mài Góc
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,858,900
2+ 2,715,955
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày