BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Cao

Máy Mài

Máy Mài

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Mã sản phẩm: 0601221000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,902,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Mã sản phẩm: 0601221100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,575,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Mã sản phẩm: 0601222170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,524,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Mã sản phẩm: 06012240K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,844,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Mã sản phẩm: 06012241K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,464,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 350W- 150mm GBG 35-15

Mã sản phẩm: 060127A3K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,031,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Để Bàn 2 Đá Bosch 600W- 200mm GBG 60-20

Mã sản phẩm: 060127A4K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,572,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 710W GWS 6-100 S (công tắc đuôi)

Mã sản phẩm: 060137508M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,289,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 670W GWS 060

Mã sản phẩm: 06013756K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,053,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-125

Mã sản phẩm: 06013880K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,450,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 ET (điều chỉnh tốc độ)

Mã sản phẩm: 06013885K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,724,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 T

Mã sản phẩm: 06013886K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,490,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 750W GWS 750-100

Mã sản phẩm: 06013940K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,268,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100

Mã sản phẩm: 06013960K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,633,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc 125mm Bosch 900W GWS 9-125

Mã sản phẩm: 06013960K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,593,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 9-125

Mã sản phẩm: 06013960K7
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,633,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 900W GWS 900-100S (điều chỉnh tốc độ)

Mã sản phẩm: 06013961K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,777,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 900W GWS GWS 900-125S

Mã sản phẩm: 06013961K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,804,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 900W-100mm GWS 9-100 P (công tắc an toàn)

Mã sản phẩm: 06013965K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,008,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Góc Bosch 1300W GWS 13-125 CI

Mã sản phẩm: 060179E002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,548,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.