BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Cầu chì CF10PV DC 16A

Cầu chì CF10PV DC 16A

MPN: CF-10PV16A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 47,520
30+ 42,768
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì CF10PV DC 32A

Cầu chì CF10PV DC 32A

MPN: CF-10PV32A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 43,065
30+ 38,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Đặt hàng chẵn: 3 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Đế cầu chì DC CFPV-32X

Đế cầu chì DC CFPV-32X

MPN: CFPV-32X
Danh mục: Đế Cầu Chì
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 54,945
30+ 49,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 10A

Cầu chì ống R10x38 10A

MPN: R10x3810A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 16A

Cầu chì ống R10x38 16A

MPN: R10x3816A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 1A

Cầu chì ống R10x38 1A

MPN: R10x381A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 20A

Cầu chì ống R10x38 20A

MPN: R10x3820A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 25A

Cầu chì ống R10x38 25A

MPN: R10x3825A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 2A

Cầu chì ống R10x38 2A

MPN: R10x382A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 32A

Cầu chì ống R10x38 32A

MPN: R10x3832A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 3A

Cầu chì ống R10x38 3A

MPN: R10x383A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 5A

Cầu chì ống R10x38 5A

MPN: R10x385A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Cầu chì ống R10x38 6A

Cầu chì ống R10x38 6A

MPN: R10x386A
Danh mục: Cầu Chì Ống
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,822
500+ 2,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 pcs
Đặt hàng chẵn: 50 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Đế cầu chì AC RT18x32X

Đế cầu chì AC RT18x32X

MPN: RT18x32X
Danh mục: Đế Cầu Chì
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,730
50+ 24,057
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày