BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Cùm Omega

Cùm Omega

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,800.00
>=50  (Con) 3,600.00
>=500  (Con) 3,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 15,700.00
>=10  (Con) 11,775.00
>=100  (Con) 10,205.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 5,200.00
>=50  (Con) 3,900.00
>=500  (Con) 3,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,100.00
>=10  (Con) 12,825.00
>=100  (Con) 11,115.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 900.00
>=100  (Con) 675.00
>=1000  (Con) 585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,600.00
>=50  (Con) 3,450.00
>=500  (Con) 2,990.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,000.00
>=100  (Con) 750.00
>=1000  (Con) 650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 6,100.00
>=50  (Con) 4,575.00
>=500  (Con) 3,965.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,300.00
>=100  (Con) 975.00
>=1000  (Con) 845.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 7,300.00
>=25  (Con) 5,475.00
>=250  (Con) 4,745.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,600.00
>=100  (Con) 1,200.00
>=1000  (Con) 1,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 9,800.00
>=25  (Con) 7,350.00
>=250  (Con) 6,370.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 1513 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,700.00
>=100  (Con) 1,275.00
>=1000  (Con) 1,105.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 1380 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 11,000.00
>=25  (Con) 8,250.00
>=250  (Con) 7,150.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,800.00
>=100  (Con) 2,100.00
>=1000  (Con) 1,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,200.00
>=25  (Con) 9,150.00
>=250  (Con) 7,930.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 4,400.00
>=50  (Con) 3,300.00
>=500  (Con) 2,860.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 13,500.00
>=25  (Con) 10,125.00
>=250  (Con) 8,775.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 3,900.00
>=50  (Con) 2,925.00
>=500  (Con) 2,535.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,700.00
>=25  (Con) 11,025.00
>=250  (Con) 9,555.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày