BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Cùm Omega

Cùm Omega

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 5,280
50+ 3,960
500+ 3,432
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,270
10+ 12,953
100+ 11,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 5,720
50+ 4,290
500+ 3,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,054
10+ 15,791
100+ 13,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 990
100+ 743
1000+ 644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 91 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,060
50+ 3,795
500+ 3,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Tồn kho: 143 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,100
100+ 825
1000+ 715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,710
50+ 5,033
500+ 4,362
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Tồn kho: 274 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,430
100+ 1,073
1000+ 930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 356 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,030
25+ 6,023
250+ 5,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,760
100+ 1,320
1000+ 1,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,780
25+ 8,085
250+ 7,007
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,870
100+ 1,403
1000+ 1,216
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,100
25+ 9,075
250+ 7,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 104 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 3,080
100+ 2,310
1000+ 2,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,420
25+ 10,065
250+ 8,723
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 4,840
50+ 3,630
500+ 3,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,850
25+ 11,138
250+ 9,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 4,290
50+ 3,218
500+ 2,789
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 230 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,170
25+ 12,128
250+ 10,511
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày