BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

DN

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Size Bulong

Vật Liệu

Cùm Omega

Cùm Omega

Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN100) Ø114mm

Mã sản phẩm: CLA41D114
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 5,768 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Inox 304 (DN100) Ø114mm

Mã sản phẩm: CLA41D114S
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,609 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN15) Ø21mm

Mã sản phẩm: CLA41D21
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 986 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Inox 304 (DN15) Ø21mm

Mã sản phẩm: CLA41D21S
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,744 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN20) Ø27mm

Mã sản phẩm: CLA41D27
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,081 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Inox 304 (DN20) Ø27mm

Mã sản phẩm: CLA41D27S
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 8,432 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN25) Ø34mm

Mã sản phẩm: CLA41D34
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,442 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Inox 304 (DN25) Ø34mm

Mã sản phẩm: CLA41D34S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 10,117 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN32) Ø42mm

Mã sản phẩm: CLA41D42
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,803 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Inox 304 (DN32) Ø42mm

Mã sản phẩm: CLA41D42S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 13,488 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN40) Ø49mm

Mã sản phẩm: CLA41D49
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,923 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Inox 304 (DN40) Ø49mm

Mã sản phẩm: CLA41D49S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,502 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN50) Ø60mm

Mã sản phẩm: CLA41D60
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 3,125 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Inox 304 (DN50) Ø60mm

Mã sản phẩm: CLA41D60S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,188 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN65) Ø76mm

Mã sản phẩm: CLA41D76
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Inox 304 (DN65) Ø76mm

Mã sản phẩm: CLA41D76S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,209 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Cùm Omega Thép SS400 Mạ Kẽm (DN80) Ø90mm

Mã sản phẩm: CLA41D90
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,326 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 09:00 ngày mai.
Cùm Omega Inox 304 (DN80) Ø90mm

Mã sản phẩm: CLA41D90S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 20,236 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.