BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Cùm Omega

Cùm Omega

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,288
50+ 3,966
500+ 3,437
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

Cùm Omega inox 304 (DN90) ɸ102mm

MPN: CLA41D102S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,305
10+ 12,979
100+ 11,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,768
50+ 4,326
500+ 3,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

Cùm Omega inox 304 (DN100) ɸ114mm

MPN: CLA41D114S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,413
10+ 16,060
100+ 13,918
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 986
100+ 739
1000+ 641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 91 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

Cùm Omega inox 304 (DN15) ɸ21mm

MPN: CLA41D21S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,117
50+ 4,588
500+ 3,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 118 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,081
100+ 811
1000+ 703
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

Cùm Omega inox 304 (DN20) ɸ27mm

MPN: CLA41D27S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,648
50+ 5,736
500+ 4,971
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 249 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,442
100+ 1,082
1000+ 937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 356 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

Cùm Omega inox 304 (DN25) ɸ34mm

MPN: CLA41D34S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,176
30+ 6,882
250+ 5,965
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 97 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,803
100+ 1,352
1000+ 1,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

Cùm Omega inox 304 (DN32) ɸ42mm

MPN: CLA41D42S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,236
30+ 9,177
250+ 7,954
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 1,923
100+ 1,442
1000+ 1,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

Cùm Omega inox 304 (DN40) ɸ49mm

MPN: CLA41D49S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,155
30+ 9,866
250+ 8,551
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 44 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,125
100+ 2,344
1000+ 2,031
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

Cùm Omega inox 304 (DN50) ɸ60mm

MPN: CLA41D60S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,683
30+ 11,012
250+ 9,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,807
50+ 3,605
500+ 3,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

Cùm Omega inox 304 (DN65) ɸ76mm

MPN: CLA41D76S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,520
30+ 12,390
250+ 10,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega thép mạ kẽm (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,326
50+ 3,245
500+ 2,812
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 230 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

Cùm Omega inox 304 (DN80) ɸ90mm

MPN: CLA41D90S
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,354
30+ 13,765
250+ 11,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày