Loading...

Chốt Cửa

Chốt cửa (Latch) là các bộ phận cơ học cho phép nối tạm thời các bộ phận chuyển động với nhau. Khi được kích hoạt chốt sẽ giải phóng khớp nối và cho phép hai phần tách biệt. Chúng chủ yếu được sử dụng trên cửa ra vào, trong các thiết bị như dây an toàn trên xe ô tô, kẹp, chốt gài và các đồ vật có bộ phận dùng khóa để mở ra - đóng vào. Chốt cửa là một loại khóa chung được sử dụng để đóng cửa và cổng. Chúng có thể ở dạng chốt trượt ngăn cửa mở ra hoặc là dạng móc để duy trì vị trí đóng cho cả chuyển động trượt và xoay.

199 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 72,646 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 72,646 đ
Giá: 72,646 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 72,646 đ
Giá: 78,701 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,701 đ
Giá: 78,701 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,701 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-8-A

Giá: 324,614 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 324,614 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-7-A

Giá: 324,614 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 324,614 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-3-A

Giá: 324,614 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 324,614 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-2-A

Giá: 348,867 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 348,867 đ

Miếng Sắt Hít Cửa BY3-56-2PBK

Giá: 72,758 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 72,758 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-2BK

Giá: 364,725 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 364,725 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-1

Giá: 503,334 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 503,334 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-1UP

Giá: 503,334 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 503,334 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-2

Giá: 307,824 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 307,824 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-3

Giá: 291,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 291,966 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-4

Giá: 186,560 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 186,560 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-5

Giá: 550,323 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 550,323 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-6

Giá: 413,230 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 413,230 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-7

Giá: 291,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 291,966 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-8

Giá: 291,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 291,966 đ

Hít Cửa Nam Châm BY3-56-9

Giá: 357,262 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 357,262 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn