BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Chiều Cao H (± 1mm)

Dùng Cho Dây Cáp

Khoảng Cách (A)

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

MPN: 2473M040H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,440
20+ 8,580
200+ 7,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

MPN: 2473M050H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,200
20+ 9,900
200+ 8,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

MPN: 2473M060H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,970
20+ 10,478
200+ 9,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

MPN: 2473M080H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 16,170
10+ 12,128
100+ 10,511
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

MPN: 2473M100H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,620
10+ 19,965
100+ 17,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

MPN: 2473M120H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,780
10+ 32,835
100+ 28,457
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

MPN: 2473M140H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,860
10+ 35,145
100+ 30,459
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

MPN: 2473M160H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 69,080
5+ 51,810
50+ 44,902
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

MPN: 2473M180H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,900
5+ 56,925
50+ 49,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày