BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Chiều Cao M (± 1mm)

Chiều Dài L (± 1mm)

Chiều Cao H (± 1mm)

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

MPN: 2473M040H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 10,400.00
>=20  (Con) 7,800.00
>=200  (Con) 6,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

MPN: 2473M050H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,000.00
>=20  (Con) 9,000.00
>=200  (Con) 7,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

MPN: 2473M060H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,700.00
>=20  (Con) 9,525.00
>=200  (Con) 8,255.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

MPN: 2473M080H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,700.00
>=10  (Con) 11,025.00
>=100  (Con) 9,555.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

MPN: 2473M100H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 24,200.00
>=10  (Con) 18,150.00
>=100  (Con) 15,730.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

MPN: 2473M120H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 39,800.00
>=10  (Con) 29,850.00
>=100  (Con) 25,870.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

MPN: 2473M140H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 42,600.00
>=10  (Con) 31,950.00
>=100  (Con) 27,690.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

MPN: 2473M160H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 62,800.00
>=5  (Con) 47,100.00
>=50  (Con) 40,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

MPN: 2473M180H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 69,000.00
>=5  (Con) 51,750.00
>=50  (Con) 44,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày