BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Size Ren

Size Ren

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp

Có 9 sản phẩm
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

Mã sản phẩm: 2473M040H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 9,167 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

Mã sản phẩm: 2473M050H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,041 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

Mã sản phẩm: 2473M060H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,698 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

Mã sản phẩm: 2473M080H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 12,879 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

Mã sản phẩm: 2473M100H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 20,737 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

Mã sản phẩm: 2473M120H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 36,893 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

Mã sản phẩm: 2473M140H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 39,293 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

Mã sản phẩm: 2473M160H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 58,940 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

Mã sản phẩm: 2473M180H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 65,489 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
support_icon