BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Size Ren

Size Ren

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 4mm

MPN: 2473M040H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,057
50+ 10,543
200+ 9,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 5mm

MPN: 2473M050H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,396
50+ 11,547
200+ 10,007
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 6mm

MPN: 2473M060H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,402
50+ 12,302
200+ 10,661
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 8mm

MPN: 2473M080H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,747
50+ 14,810
200+ 12,836
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 10mm

MPN: 2473M100H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,797
25+ 23,847
100+ 20,668
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Tồn kho: 77 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 12mm

MPN: 2473M120H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 56,569
10+ 42,427
50+ 36,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 14mm

MPN: 2473M140H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,249
10+ 45,187
50+ 39,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 16mm

MPN: 2473M160H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 90,374
10+ 67,780
50+ 58,743
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

Ốc Siết Cáp 2 Chân Inox 304 18mm

MPN: 2473M180H0
Danh mục: Ốc Siết Cáp
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,416
5+ 75,312
20+ 65,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày