BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Vít Trí

Vít Trí

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1/2

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1/2

MPN: B01S5162012E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,285
300+ 2,529
900+ 2,365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1/4

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1/4

MPN: B01S5162014E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,622
300+ 2,019
1000+ 1,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 3/4

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 3/4

MPN: B01S5162034E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,546
150+ 4,271
500+ 3,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 3/8

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 3/8

MPN: B01S5162038E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,564
300+ 1,974
1000+ 1,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 5/8

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 5/8

MPN: B01S5162058E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,654
200+ 3,584
500+ 3,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1

MPN: B01S5162100E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,898
75+ 8,391
250+ 7,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1.1/2

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1.1/2

MPN: B01S5162112E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 15,259
60+ 11,750
200+ 10,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1.1/4

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 1.1/4

MPN: B01S5162114E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 14,342
60+ 11,043
200+ 10,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 5/16

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #5/16-24 x 5/16

MPN: B01S5162516E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,497
300+ 1,923
1000+ 1,798
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 1/2

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 1/2

MPN: B01S7162012E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,130
125+ 5,490
400+ 5,134
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 3/4

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 3/4

MPN: B01S7162034E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,985
75+ 7,688
300+ 7,189
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 3/8

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 3/8

MPN: B01S7162038E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,953
100+ 6,124
300+ 5,726
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 7/16

Lục Giác Không Đầu Thép UNF #7/16-20 x 7/16

MPN: B01S7162716E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,527
100+ 5,796
400+ 5,420
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M2x4

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M2x4

MPN: B16M0201004D16E1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,552
600+ 1,195
2000+ 1,118
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M2x4

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M2x4

MPN: B16M0201004D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,609
600+ 1,239
2000+ 1,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x3

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x3

MPN: B16M0301003D16E1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 198
4000+ 158
15000+ 139
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 27970 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x4

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x4

MPN: B16M0301004D16E1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 308
3000+ 237
9000+ 222
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 1430 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M3x4

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M3x4

MPN: B16M0301004D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 578
1500+ 445
5000+ 416
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 20 ngày

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x6

Lục Giác Âm Thép 10.9 Đen DIN916 M3x6

MPN: B16M0301006D16E1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 237
4000+ 182
10000+ 170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 9900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M3x6

Lục Giác Âm Inox 304 DIN916 M3x6

MPN: B16M0301006D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 985
750+ 758
3000+ 709
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1350 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết