BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Tải Trọng

Loại Đuôi

Loại Đầu

Tiêu Chuẩn

Vật Liệu

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Xử Lý Bề Mặt

Loại Ren

Phân Bố Ren

Size Khóa

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Bi

Đường Kính Bi

Vít Trí

Vít Trí

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1/2

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1/2

MPN: B01S5162012E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,438
250+ 2,647
1000+ 2,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1/4

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1/4

MPN: B01S5162014E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,745
250+ 2,113
1000+ 1,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 3/4

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 3/4

MPN: B01S5162034E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,804
100+ 4,469
500+ 4,179
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 3/8

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 3/8

MPN: B01S5162038E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,683
250+ 2,066
1000+ 1,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 5/8

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 5/8

MPN: B01S5162058E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,871
100+ 3,751
500+ 3,507
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1

MPN: B01S5162100E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,405
50+ 8,782
200+ 8,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1.1/2

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1.1/2

MPN: B01S5162112E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,969
50+ 12,296
200+ 11,497
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1.1/4

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 1.1/4

MPN: B01S5162114E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,008
50+ 11,556
200+ 10,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 5/16

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #5/16-24 x 5/16

MPN: B01S5162516E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,614
250+ 2,012
1000+ 1,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 1/2

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 1/2

MPN: B01S7162012E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,462
100+ 5,746
500+ 5,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 3/4

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 3/4

MPN: B01S7162034E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 10,450
100+ 8,047
200+ 7,524
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 3/8

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 3/8

MPN: B01S7162038E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,324
100+ 6,409
500+ 5,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 7/16

Lục Giác Không Đầu Hệ Inch Thép UNF #7/16-20 x 7/16

MPN: B01S7162716E
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,878
100+ 6,066
500+ 5,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x2

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x2

MPN: B16M0161002D16F1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,861
250+ 2,973
1000+ 2,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x3

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x3

MPN: B16M0161003D16F1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,257
250+ 3,278
500+ 3,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x3

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x3

MPN: B16M0161003D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,356
250+ 3,354
500+ 3,136
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x4

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x4

MPN: B16M0161004D16F1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,257
250+ 3,278
500+ 3,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x4

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x4

MPN: B16M0161004D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,708
250+ 3,625
500+ 3,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x5

Vít Cấy Đuôi Lõm Thép 12.9 Đen DIN916 M1.6x5

MPN: B16M0161005D16F1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,257
250+ 3,278
500+ 3,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 5 ngày

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x5

Vít Cấy Đuôi Lõm Inox 304 DIN916 M1.6x5

MPN: B16M0161005D16H0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,708
250+ 3,625
500+ 3,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 5 ngày