Loading...

Vít Trí

Vít trí đôi khi được gọi là vít định vị, vít cố định. Chúng là một loại linh kiện kẹp chặt có ren, thường được sử dụng để cố định các bộ phận tại chỗ. Điều này thường có nghĩa là gắn hai hoặc nhiều bộ phận lỏng lẻo với nhau, ví dụ bằng cách giữ chặt một bộ phận vào (hoặc bên trong) bề mặt thứ hai. Chúng được sử dụng để tạo lực nén giữ chặt hai vật lỏng lẻo với nhau mà không cần phải dựa vào đai ốc.

2875 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,309 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,900 đ
Giá: 629 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,250 đ
Giá: 1,353 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,300 đ
Giá: 629 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,250 đ
Giá: 1,396 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,600 đ
Giá: 629 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,250 đ
Giá: 1,571 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,100 đ
Giá: 629 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,250 đ
Giá: 1,737 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 173,700 đ
Giá: 647 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,750 đ
Giá: 1,755 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,500 đ
Giá: 660 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 165,000 đ
Giá: 839 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 209,750 đ
Giá: 1,304 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,400 đ
Giá: 4,431 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,775 đ
Giá: 1,474 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 147,400 đ
Giá: 1,178 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 117,800 đ
Giá: 611 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 1,385 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,500 đ
Giá: 611 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn