Menu Menu

Hệ Kích Thước

Tải Trọng

Loại Đuôi

Loại Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại

Vật Liệu

Size Ren

Bước Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Xử Lý Bề Mặt

Loại Ren

Phân Bố Ren

Size Khóa

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Bi

Đường Kính Bi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao Đầu

Độ Dày

Chiều Dài A

Hệ Kích Thước

Tải Trọng

Loại Đuôi

Loại Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại

Vật Liệu

Size Ren

Bước Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Xử Lý Bề Mặt

Loại Ren

Phân Bố Ren

Size Khóa

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Bi

Đường Kính Bi

Chiều Dài Mũi

Chiều Cao Đầu

Độ Dày

Chiều Dài A

Vít Trí

Loading...

2604 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Size RenBước RenChiều DàiVật LiệuXử Lý Bề MặtTiêu ChuẩnGiá

Danh mục sản phẩm khác

No MOQ

No MOQ

Hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp

Free ship

Free ship

Miễn phí cho đơn hàng từ 1 triệu

Packing as required

Packing as required

Đóng gói theo yêu cầu của từng khách hàng

Save

Save

Giúp tiết kiệm tiền và thời gian cho doanh nghiệp