BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Tổng Chiều Dài

Góc Vát

Ứng Dụng

Số Me Cắt

Vật Liệu

Thương Hiệu

Mũi Vát

Mũi Vát

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 10x6x45

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 10x6x45

MPN: C1109100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 288,695
5+ 268,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 15x8x55

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 15x8x55

MPN: C1109150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 408,320
5+ 379,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 20x10x65

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 20x10x65

MPN: C1109200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 645,975
5+ 600,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 25x12x78

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 25x12x78

MPN: C1109250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,102,145
2+ 1,024,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 30x12x88

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 30x12x88

MPN: C1109300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,660,395
2+ 1,544,168
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 35x16x110

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 35x16x110

MPN: C1109350
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,641,320
2+ 2,456,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 40x16x115

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 40x16x115

MPN: C1109400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,516,975
2+ 3,270,787
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 45x16x120

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 45x16x120

MPN: C1109450
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,560,105
2+ 4,240,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 50x16x130

Mũi Vát Mép Có Lỗ YG1 HSSCo8 90 độ 50x16x130

MPN: C1109500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,998,795
2+ 5,578,880
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 6.3

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 6.3

MPN: C1139063
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 338,619
5+ 314,915
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 8.3

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 8.3

MPN: C1139083
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 389,499
5+ 362,234
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 10.4

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 10.4

MPN: C1139104
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 457,925
5+ 425,870
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 12.4

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 12.4

MPN: C1139124
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 533,368
5+ 496,032
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 16.5

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 16.5

MPN: C1139165
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 598,285
5+ 556,405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 20.5

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 20.5

MPN: C1139205
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 886,023
5+ 824,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 25

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 25

MPN: C1139250
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,277,276
2+ 1,187,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 31

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 31

MPN: C1139310
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,794,854
2+ 1,669,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 35

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 35

MPN: C1139350
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,152,837
2+ 2,932,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 40

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 40

MPN: C1139400
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,116,057
2+ 3,827,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 45

Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 45

MPN: C1139450
Danh mục: Mũi Vát Mép
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,258,237
2+ 4,890,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày