MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Vát

Góc
Khuyên Dùng
Đường Kính (D2)
Đường Kính (D1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)
Vật Liệu

Mũi Vát

Mũi vát sử dụng để vát mép lỗ cho các mối lắp bulong đầu côn, rivet côn. Mũi vát cũng thường sử dụng để vát mép lỗ trong làm nguội loại bỏ góc sắt nhọn.
Phân loại mũi vát theo số lượng lưỡi cắt: Mũi vát có 1 lưỡi cắt hoặc 2-3-4 lưỡi cắt.
Phân loại theo góc cắt có thể 30 độ, 60 độ, 82 độ (Cho bulong lục giác chìm hệ inchs), 90 Độ