Loading...

Bầu Hàn - Bầu Đúc

Bầu hàn- bầu đúc ( Reducer pipe fitting ) là một loại phụ kiện dùng để nối các ống nước lại với nhau, nhằm làm giảm lưu lượng của chất lỏng hoặc khí đi qua từ đường ống lớn xuống đường ống nhỏ hoặc ngược lại mà không gây rò rỉ tại vị trí hàn nối. Được chia ra làm 2 loại chính : bầu đúc đồng tâm (Concentric reducer) và bầu đúc lệch tâm (Eccentric reducer). Reducer thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn công nghiệp như ASTM, DIN, JIS và GB. Được tin dùng trong các hệ thống dầu khí, hóa chất, xử lý nước và các hệ thống công nghiệp khác.

237 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn