Loading...

Kẹp Định Vị - Cam Kẹp Đứng

Kẹp định vị (Toggle Clamp) là một dụng cụ cơ khí được sử dụng để giữ phôi ở một vị trí cố định. Nó thường được sử dụng để cố định phôi trong khi phôi đang được gia công, lắp ráp.. Khi tay cầm được kéo hoặc đẩy, tay kẹp đòn khuỷu chuyển đổi chuyển động thành lực kẹp giữ phôi tại chỗ. Hiện có nhiều loại kẹp chuyển đổi khác nhau, bao gồm kẹp ngang, kẹp dọc, kẹp kéo đẩy,... Chúng có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như chế biến gỗ, gia công kim loại và chế biến nhựa.

Không tìm thấy kết quả nào

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn