Loading...

Lưỡi Cưa Gỗ

Lưới Cưa Gỗ cũng giống hầu hết các loại lưỡi cưa chuyên dụng khác, tuy nhiên có nhiều răng hơn, vết cắt tạo ra mịn hơn nên thích hợp dùng cắt những mãnh gỗ vuông với thớ gỗ. Chính vì vậy, lưỡi cưa này còn được gọi là lưỡi cắt. Mặc dù lưỡi cưa gỗ không cắt nhanh như lưỡi xé nhưng những vết cắt lại trơn tru, thẩm mĩ cao.

76 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 193,023 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 193,023 đ
Giá: 200,561 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 200,561 đ
Giá: 123,206 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 123,206 đ
Giá: 69,709 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,418 đ
Giá: 81,056 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 81,056 đ
Giá: 85,920 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 85,920 đ
Giá: 53,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 53,966 đ
Giá: 155,183 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 155,183 đ
Giá: 201,357 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 201,357 đ
Giá: 247,117 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,117 đ
Giá: 154,007 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 154,007 đ
Giá: 186,428 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 186,428 đ
Giá: 162,282 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 162,282 đ
Giá: 204,381 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 204,381 đ
Giá: 219,098 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 219,098 đ
Giá: 260,218 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 260,218 đ
Giá: 112,588 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 112,588 đ
Giá: 218,852 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 218,852 đ
Giá: 248,031 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 248,031 đ
Giá: 318,031 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 318,031 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn