BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hiển Thị

Dải Đo

Điện Áp Xoay Chiều AC

Điện Áp 1 Chiều DC

Điện Áp Kiểm Tra

Dòng Điện Xoay Chiều AC

Dòng Điện 1 Chiều DC

Điện Trở

Điện Dung

Tần Số

Kiểm Tra Thông Mạch

Công Suất Đo Ắc Quy

Nhiệt Độ

Thang Đo Điện Áp

Dòng Điện 1 Chiều Trung Áp

Kiểm Tra Điốt

Đường Kính Kìm

Kích Thước

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-1000MὨ

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-1000MὨ

MPN: APE-1000MὨ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,358,500
2+ 1,290,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-2000MὨ

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-2000MὨ

MPN: APE-2000MὨ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,358,500
2+ 1,290,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết Bị Kiểm Tra Pin, Ắc Quy Apech ABT-107

Thiết Bị Kiểm Tra Pin, Ắc Quy Apech ABT-107

MPN: APE-ABT-107
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,000
2+ 815,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy Apech Model ABT-108

Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy Apech Model ABT-108

MPN: APE-ABT-108
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,859,000
2+ 1,766,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Apech AC-216

Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Apech AC-216

MPN: APE-AC-216
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,716,000
2+ 1,630,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-216S

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-216S

MPN: APE-AC-216S
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,787,500
2+ 1,698,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-218B

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-218B

MPN: APE-AC-218B
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,000
2+ 815,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Thông Minh Đo AC Apech AC-218S

Ampe Kìm Thông Minh Đo AC Apech AC-218S

MPN: APE-AC-218S
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 929,500
2+ 883,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo AC Apech AC-222

Ampe Kìm Đo AC Apech AC-222

MPN: APE-AC-222
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 643,500
2+ 611,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo AC Apech AC-233

Ampe Kìm Đo AC Apech AC-233

MPN: APE-AC-233
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 786,500
2+ 747,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-286

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-286

MPN: APE-AC-286
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 557,700
2+ 529,815
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-287

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-287

MPN: APE-AC-287
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 586,300
2+ 556,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-800

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-800

MPN: APE-AC-800
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 614,900
2+ 584,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-801

Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-801

MPN: APE-AC-801
Danh mục: Ampe Kìm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 757,900
2+ 720,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1098

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1098

MPN: APE-AM-1098
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,001,000
2+ 950,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1099

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1099

MPN: APE-AM-1099
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,287,000
2+ 1,222,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Cuộn Cảm Apech AM-178

Đồng Hồ Đo Cuộn Cảm Apech AM-178

MPN: APE-AM-178
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,144,000
2+ 1,086,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-18

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-18

MPN: APE-AM-18
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,000
2+ 815,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-186

Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-186

MPN: APE-AM-186
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 643,500
4+ 611,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Vạn Năng Hiện Số Apech AM-188

Đồng Hồ Vạn Năng Hiện Số Apech AM-188

MPN: APE-AM-188
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 786,500
4+ 747,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày