BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hiển Thị

Dải Đo

Điện Áp Xoay Chiều AC

Điện Áp 1 Chiều DC

Điện Áp Kiểm Tra

Dòng Điện Xoay Chiều AC

Dòng Điện 1 Chiều DC

Điện Trở

Điện Dung

Tần Số

Kiểm Tra Thông Mạch

Công Suất Đo Ắc Quy

Dụng Cụ Đo Điện

Dụng Cụ Đo Điện

Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-1000MὨ

Mã sản phẩm: APE-1000MὨ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,358,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Apech AM-2000MὨ

Mã sản phẩm: APE-2000MὨ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,358,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thiết Bị Kiểm Tra Pin, Ắc Quy Apech ABT-107

Mã sản phẩm: APE-ABT-107
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 858,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy Apech Model ABT-108

Mã sản phẩm: APE-ABT-108
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,859,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Apech AC-216

Mã sản phẩm: APE-AC-216
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,716,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-216S

Mã sản phẩm: APE-AC-216S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,787,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-218B

Mã sản phẩm: APE-AC-218B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 858,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Thông Minh Đo AC Apech AC-218S

Mã sản phẩm: APE-AC-218S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 929,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo AC Apech AC-222

Mã sản phẩm: APE-AC-222
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 643,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo AC Apech AC-233

Mã sản phẩm: APE-AC-233
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 786,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-286

Mã sản phẩm: APE-AC-286
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 557,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-287

Mã sản phẩm: APE-AC-287
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 586,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-800

Mã sản phẩm: APE-AC-800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 614,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-801

Mã sản phẩm: APE-AC-801
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 757,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1098

Mã sản phẩm: APE-AM-1098
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,001,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-1099

Mã sản phẩm: APE-AM-1099
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,287,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Đo Cuộn Cảm Apech AM-178

Mã sản phẩm: APE-AM-178
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,144,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-18

Mã sản phẩm: APE-AM-18
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 858,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Vạn Năng Điện Tử Apech AM-186

Mã sản phẩm: APE-AM-186
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 643,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Vạn Năng Hiện Số Apech AM-188

Mã sản phẩm: APE-AM-188
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 786,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.