BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

Kiểu Vòng Bi

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Phân Loại

Tấm Chắn

Hướng Tải

Số Dãy Vòng Bi

Loại Mặt Bích

Loại Mặt Bích

Chiều Dài

Chiều Dài

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Tải Trọng Động

Tải Trọng Tĩnh

Tốc Độ Làm Việc Với Dầu Bôi Trơn

Tốc Độ Làm Việc Với Mỡ Bôi Trơn

Nhiệt Độ Làm Việc

Vật Liệu Vòng Trong-Ngoài

Vật Liệu Nắp Chắn

Vật Liệu Bi

Chiều Rộng

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Cao Làm Việc

Vật Liệu

Vật Liệu Ổ Đỡ

Xử Lý Bề Mặt

Khối Lượng

Vòng Bi (Bạc Đạn)

Vòng Bi (Bạc Đạn)

Vòng Bi Côn HCH (20x47x14) 30204

Mã sản phẩm: 30204-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 54,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (25x52x15) 30205

Mã sản phẩm: 30205-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 63,690 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (30x62x16) 30206

Mã sản phẩm: 30206-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 8,690 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (35x72x17) 30207

Mã sản phẩm: 30207-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 110,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (40x80x18) 30208

Mã sản phẩm: 30208-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 119,130 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (45x85x19) 30209

Mã sản phẩm: 30209-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 142,670 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (50x90x20) 30210

Mã sản phẩm: 30210-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 168,850 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (25x62x17) 30305

Mã sản phẩm: 30305-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (30x72x19) 30306

Mã sản phẩm: 30306-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 121,880 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (35x80x21) 30307

Mã sản phẩm: 30307-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 143,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (40x90x23) 30308

Mã sản phẩm: 30308-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 189,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (45x100x25) 30309

Mã sản phẩm: 30309-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 224,290 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (50x110x27) 30310

Mã sản phẩm: 30310-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 285,780 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (20x47x18) 32204

Mã sản phẩm: 32204-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (25x52x18) 32205

Mã sản phẩm: 32205-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (30x62x20) 32206

Mã sản phẩm: 32206-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 107,690 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (35x72x23) 32207

Mã sản phẩm: 32207-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 138,490 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (40x80x23) 32208

Mã sản phẩm: 32208-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 157,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (45x85x23) 32209

Mã sản phẩm: 32209-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 171,930 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Vòng Bi Côn HCH (50x90x23) 32210

Mã sản phẩm: 32210-HCH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 186,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.