Loading...

Đầu Nối Ống Đàn Hồi

Đầu nối ống luông là phụ kiện dùng để kết hợp cho ống thép luồn dây điện và hộp box, tủ điện, khay cáp hay máng cáp.

Đầu nối ống vào box được sử dụng trong lĩnh vực điện cơ hiện có các kích thước từ ½” đến 2”.

Không tìm thấy kết quả nào

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn