BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 1NO (ON-OFF switch) A9C30811

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 1NO (ON-OFF switch) A9C30811

MPN: A9C30811
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 395,938
3+ 364,263
15+ 348,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 2NO (ON-OFF switch) A9C30812

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 2NO (ON-OFF switch) A9C30812

MPN: A9C30812
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 613,212
3+ 564,155
15+ 539,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTLI Schneider 16A 1NO+1NC (changover switch) A9C30815

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTLI Schneider 16A 1NO+1NC (changover switch) A9C30815

MPN: A9C30815
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 810,732
3+ 745,873
15+ 713,444
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 32A 1NO (ON-OFF switch) A9C30831

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 32A 1NO (ON-OFF switch) A9C30831

MPN: A9C30831
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 726,337
3+ 668,230
15+ 639,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-03M

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-03M

MPN: DTR-03M
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 570,878
3+ 525,208
15+ 502,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-60

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-60

MPN: DTR-60
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 525,140
3+ 483,129
15+ 462,123
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Sao-Tam Giác 150-260V AC Vteke DTR-SD

Timer Sao-Tam Giác 150-260V AC Vteke DTR-SD

MPN: DTR-SD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 733,502
2+ 674,822
10+ 645,482
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (24V AC/DC 220V AC) Vteke FTR-08

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (24V AC/DC 220V AC) Vteke FTR-08

MPN: FTR-08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 669,130
3+ 615,600
15+ 588,834
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (12-240V AC/DC) Vteke FTR-10

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (12-240V AC/DC) Vteke FTR-10

MPN: FTR-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 816,508
2+ 751,188
10+ 718,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-225B-1

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-225B-1

MPN: G3NB-225B-1
Danh mục: Relay Bán Dẫn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,604
2+ 414,556
4+ 396,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-240B-1

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-240B-1

MPN: G3NB-240B-1
Danh mục: Relay Bán Dẫn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 694,540
2+ 638,977
4+ 611,195
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Timer on delay 220V AC IDEC GE1A-B30HA220

Timer on delay 220V AC IDEC GE1A-B30HA220

MPN: GE1A-B30HA220
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 838,530
3+ 771,448
15+ 737,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer on delay 24V DC/AC IDEC GE1A-B30HAD24

Timer on delay 24V DC/AC IDEC GE1A-B30HAD24

MPN: GE1A-B30HAD24
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 838,530
3+ 771,448
15+ 737,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đa chức năng 24V DC/AC IDEC GT3A-3AD24

Timer đa chức năng 24V DC/AC IDEC GT3A-3AD24

MPN: GT3A-3AD24
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,304,380
3+ 1,200,030
15+ 1,147,854
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đa chức năng 100 - 240V AC IDEC GT3A-3AF20

Timer đa chức năng 100 - 240V AC IDEC GT3A-3AF20

MPN: GT3A-3AF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,304,380
3+ 1,200,030
15+ 1,147,854
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer off delay 24V DC/AC IDEC GT3F-2AD24

Timer off delay 24V DC/AC IDEC GT3F-2AD24

MPN: GT3F-2AD24
Danh mục: Timer Off Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,998,920
3+ 1,839,006
15+ 1,759,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer off delay 100-240V AC IDEC GT3F-2AF20

Timer off delay 100-240V AC IDEC GT3F-2AF20

MPN: GT3F-2AF20
Danh mục: Timer Off Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,998,920
3+ 1,839,006
15+ 1,759,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer sao - tam giác 250V AC/30V DC IDEC GT3S-1AF20

Timer sao - tam giác 250V AC/30V DC IDEC GT3S-1AF20

MPN: GT3S-1AF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,727,880
3+ 1,589,650
15+ 1,520,534
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đôi 100-240V AC IDEC GT3W-A11AF20N

Timer đôi 100-240V AC IDEC GT3W-A11AF20N

MPN: GT3W-A11AF20N
Danh mục: Timer Đôi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,891,118
3+ 3,579,829
15+ 3,424,184
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer on delay kích thước nhỏ chân tròn 200-240VAC IDEC GT5P-N10MA200

Timer on delay kích thước nhỏ chân tròn 200-240VAC IDEC GT5P-N10MA200

MPN: GT5P-N10MA200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 816,508
3+ 751,187
15+ 718,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày