BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Relay - Timer

Relay - Timer

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 1NO (ON-OFF switch) A9C30811

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 1NO (ON-OFF switch) A9C30811

MPN: A9C30811
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 446,064
3+ 410,379
15+ 392,537
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 2NO (ON-OFF switch) A9C30812

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 2NO (ON-OFF switch) A9C30812

MPN: A9C30812
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 690,712
3+ 635,455
15+ 607,827
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTLI Schneider 16A 1NO+1NC (changover switch) A9C30815

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTLI Schneider 16A 1NO+1NC (changover switch) A9C30815

MPN: A9C30815
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 913,744
3+ 840,644
15+ 804,094
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 32A 1NO (ON-OFF switch) A9C30831

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 32A 1NO (ON-OFF switch) A9C30831

MPN: A9C30831
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,440
3+ 752,964
15+ 720,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-03M

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-03M

MPN: DTR-03M
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 342,527
3+ 315,125
15+ 301,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-60

Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-60

MPN: DTR-60
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 315,084
3+ 289,877
15+ 277,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Sao-Tam Giác 150-260V AC Vteke DTR-SD

Timer Sao-Tam Giác 150-260V AC Vteke DTR-SD

MPN: DTR-SD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 440,101
2+ 404,893
10+ 387,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (24V AC/DC 220V AC) Vteke FTR-08

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (24V AC/DC 220V AC) Vteke FTR-08

MPN: FTR-08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 401,478
3+ 369,360
15+ 353,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (12-240V AC/DC) Vteke FTR-10

Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (12-240V AC/DC) Vteke FTR-10

MPN: FTR-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,905
2+ 450,713
10+ 431,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-225B-1

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-225B-1

MPN: G3NB-225B-1
Danh mục: Relay Bán Dẫn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,604
2+ 414,556
10+ 396,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-240B-1

Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-240B-1

MPN: G3NB-240B-1
Danh mục: Relay Bán Dẫn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 694,540
2+ 638,977
10+ 611,195
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Timer on delay 220V AC IDEC GE1A-B30HA220

Timer on delay 220V AC IDEC GE1A-B30HA220

MPN: GE1A-B30HA220
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 503,118
3+ 462,869
15+ 442,744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer on delay 24V DC/AC IDEC GE1A-B30HAD24

Timer on delay 24V DC/AC IDEC GE1A-B30HAD24

MPN: GE1A-B30HAD24
Danh mục: Timer On Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 503,118
3+ 462,869
15+ 442,744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đa chức năng 24V DC/AC IDEC GT3A-3AD24

Timer đa chức năng 24V DC/AC IDEC GT3A-3AD24

MPN: GT3A-3AD24
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 782,628
3+ 720,018
15+ 688,713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đa chức năng 100 - 240V AC IDEC GT3A-3AF20

Timer đa chức năng 100 - 240V AC IDEC GT3A-3AF20

MPN: GT3A-3AF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 782,628
3+ 720,018
15+ 688,713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer off delay 24V DC/AC IDEC GT3F-2AD24

Timer off delay 24V DC/AC IDEC GT3F-2AD24

MPN: GT3F-2AD24
Danh mục: Timer Off Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,199,352
3+ 1,103,404
15+ 1,055,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer off delay 100-240V AC IDEC GT3F-2AF20

Timer off delay 100-240V AC IDEC GT3F-2AF20

MPN: GT3F-2AF20
Danh mục: Timer Off Delay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,199,352
3+ 1,103,404
15+ 1,055,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer sao - tam giác 250V AC/30V DC IDEC GT3S-1AF20

Timer sao - tam giác 250V AC/30V DC IDEC GT3S-1AF20

MPN: GT3S-1AF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,036,728
3+ 953,790
15+ 912,321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer đôi 100-240V AC IDEC GT3W-A11AF20N

Timer đôi 100-240V AC IDEC GT3W-A11AF20N

MPN: GT3W-A11AF20N
Danh mục: Timer Đôi
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,334,671
3+ 2,147,897
15+ 2,054,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Timer on delay kích thước nhỏ chân tròn 200-240VAC IDEC GT5P-N10MA200

Timer on delay kích thước nhỏ chân tròn 200-240VAC IDEC GT5P-N10MA200

MPN: GT5P-N10MA200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,905
3+ 450,713
15+ 431,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày