BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Relay - Timer

Relay - Timer

Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 1NO (ON-OFF switch) A9C30811

Mã sản phẩm: A9C30811
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 469,391 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 16A 2NO (ON-OFF switch) A9C30812

Mã sản phẩm: A9C30812
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 773,777 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTLI Schneider 16A 1NO+1NC (changover switch) A9C30815

Mã sản phẩm: A9C30815
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,045,367 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Relay điều khiển bằng tín hiệu xung ACTI9 iTL Schneider 32A 1NO (ON-OFF switch) A9C30831

Mã sản phẩm: A9C30831
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 853,717 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-03M

Mã sản phẩm: DTR-03M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 342,527 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer On Delay Gắn Thanh Rail 150-260V AC Vteke DTR-60

Mã sản phẩm: DTR-60
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 315,084 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer Sao-Tam Giác 150-260V AC Vteke DTR-SD

Mã sản phẩm: DTR-SD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 440,101 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (24V AC/DC 220V AC) Vteke FTR-08

Mã sản phẩm: FTR-08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 401,478 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer Đa Chức Năng Gắn Thanh Rail (12-240V AC/DC) Vteke FTR-10

Mã sản phẩm: FTR-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 489,905 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-225B-1

Mã sản phẩm: G3NB-225B-1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 450,604 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Relay bán dẫn Omron 5-24VDC G3NB-240B-1

Mã sản phẩm: G3NB-240B-1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 694,540 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Timer on delay 220V AC IDEC GE1A-B30HA220

Mã sản phẩm: GE1A-B30HA220
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 503,118 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer on delay 24V DC/AC IDEC GE1A-B30HAD24

Mã sản phẩm: GE1A-B30HAD24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 503,118 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer đa chức năng 24V DC/AC IDEC GT3A-3AD24

Mã sản phẩm: GT3A-3AD24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 782,628 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer đa chức năng 100 - 240V AC IDEC GT3A-3AF20

Mã sản phẩm: GT3A-3AF20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 782,628 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer off delay 24V DC/AC IDEC GT3F-2AD24

Mã sản phẩm: GT3F-2AD24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,199,352 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer off delay 100-240V AC IDEC GT3F-2AF20

Mã sản phẩm: GT3F-2AF20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,199,352 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer sao - tam giác 250V AC/30V DC IDEC GT3S-1AF20

Mã sản phẩm: GT3S-1AF20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,036,728 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer đôi 100-240V AC IDEC GT3W-A11AF20N

Mã sản phẩm: GT3W-A11AF20N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,334,671 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Timer on delay kích thước nhỏ chân tròn 200-240VAC IDEC GT5P-N10MA200

Mã sản phẩm: GT5P-N10MA200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 489,905 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.