BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Đường Kính Cán

Dung Sai Lỗ

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Kiểu Doa

Số Me Cắt

Vật Liệu

Thương Hiệu

Mũi Doa

Mũi Doa

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

MPN: K115300200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

MPN: K115300250
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

MPN: K115300300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,050
4+ 146,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

MPN: K115300350
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 166,749
4+ 155,077
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

MPN: K115300400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 172,550
4+ 160,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

MPN: K115300450
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
4+ 200,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

MPN: K115300500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 255,200
4+ 237,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

MPN: K115300550
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 288,550
4+ 268,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

MPN: K115300600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 288,550
4+ 268,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

MPN: K115300700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 330,601
4+ 307,459
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

MPN: K115300800
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 410,351
4+ 381,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

MPN: K115300900
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 443,700
2+ 412,642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

MPN: K115301000
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,949
2+ 419,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

MPN: K115301100
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 498,799
2+ 463,883
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

MPN: K115301200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 562,599
2+ 523,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

MPN: K115301300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 601,751
2+ 559,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

MPN: K115301400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 640,900
2+ 596,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

MPN: K115301500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 682,950
2+ 635,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

MPN: K115301600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 794,600
2+ 738,979
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

MPN: K115301700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 823,601
2+ 765,949
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày