BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dung Sai

Xuất Xứ

Phân Loại

Vật Liệu

Thương Hiệu

Mũi Doa

Mũi Doa

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

MPN: K115300200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 129,030
3+ 122,579
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

MPN: K115300250
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 129,030
3+ 122,579
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

MPN: K115300300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,885
3+ 130,991
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

MPN: K115300350
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,474
3+ 138,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

MPN: K115300400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 150,535
3+ 143,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

MPN: K115300450
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,486
3+ 179,062
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

MPN: K115300500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 222,640
3+ 211,508
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

MPN: K115300550
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 237,820
3+ 225,929
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

MPN: K115300600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 251,735
3+ 239,148
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

MPN: K115300700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 288,420
3+ 273,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

MPN: K115300800
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 357,995
3+ 340,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

MPN: K115300900
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 387,090
2+ 367,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

MPN: K115301000
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 393,415
2+ 373,745
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

MPN: K115301100
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 435,160
2+ 413,402
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

MPN: K115301200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 490,820
2+ 466,279
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

MPN: K115301300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 524,975
2+ 498,727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

MPN: K115301400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 559,130
2+ 531,174
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

MPN: K115301500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 595,815
2+ 566,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

MPN: K115301600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 693,220
2+ 658,559
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

MPN: K115301700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 718,520
2+ 682,594
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày