BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dung Sai

Xuất Xứ

Phân Loại

Vật Liệu

Thương Hiệu

Mũi Doa

Mũi Doa

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2 mm

MPN: K115300200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,300.00
>=3  (Cái) 107,916.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 2.5 mm

MPN: K115300250
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,300.00
>=3  (Cái) 107,916.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3 mm

MPN: K115300300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 125,400.00
>=3  (Cái) 115,368.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 3.5 mm

MPN: K115300350
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 132,200.00
>=3  (Cái) 121,624.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4 mm

MPN: K115300400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 136,900.00
>=3  (Cái) 125,948.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 4.5 mm

MPN: K115300450
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,400.00
>=3  (Cái) 157,688.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5 mm

MPN: K115300500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 202,400.00
>=3  (Cái) 186,208.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 5.5 mm

MPN: K115300550
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 216,200.00
>=3  (Cái) 198,904.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 6 mm

MPN: K115300600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 228,800.00
>=3  (Cái) 210,496.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 7 mm

MPN: K115300700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 262,200.00
>=3  (Cái) 241,224.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 8 mm

MPN: K115300800
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 325,500.00
>=3  (Cái) 299,460.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 9 mm

MPN: K115300900
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 351,900.00
>=2  (Cái) 323,748.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 10 mm

MPN: K115301000
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 357,600.00
>=2  (Cái) 328,992.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 11 mm

MPN: K115301100
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 395,600.00
>=2  (Cái) 363,952.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 12 mm

MPN: K115301200
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 446,200.00
>=2  (Cái) 410,504.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 13 mm

MPN: K115301300
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 477,300.00
>=2  (Cái) 439,116.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 14 mm

MPN: K115301400
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 508,300.00
>=2  (Cái) 467,636.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 15 mm

MPN: K115301500
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 541,700.00
>=2  (Cái) 498,364.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 16 mm

MPN: K115301600
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 630,200.00
>=2  (Cái) 579,784.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

Mũi doa tay xoắn YG1 HSS 17 mm

MPN: K115301700
Danh mục: Mũi Doa Tay
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 653,200.00
>=2  (Cái) 600,944.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 45 ngày