Loading...

Dây Rút Nhựa

Dây rút ( Cable Tie) hay còn gọi là dây thít. Là một loại dây buộc gồm một đầu khóa và một đoạn nhựa với nhiều mắc khóa trải dài từ đầu khóa xuống dưới chui cắm. Được làm từ nhựa Nylon 66 có màu trắng, đen , đỏ, cam, vàng, nâu, tím, xanh lá, xanh dương. Chức năng chủ yếu là để buộc, thắt, cố định đồ vật. Ứng dụng đa dạng trong đời sống như cố định dây điện, buộc hành lí máy bay, hàng hóa trong khu mua sắm, siêu thị hay cột chặt bao tải…

178 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 39,178 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 78,356 đ
Giá: 71,826 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 71,826 đ
Giá: 39,178 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 78,356 đ
Giá: 70,520 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 70,520 đ
Giá: 153,912 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 153,912 đ
Giá: 23,087 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 69,261 đ
Giá: 329,687 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 329,687 đ
Giá: 32,531 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 65,062 đ
Giá: 37,778 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 75,556 đ
Giá: 337,557 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 337,557 đ
Giá: 20,988 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 62,964 đ
Giá: 256,229 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 256,229 đ
Giá: 387,578 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 387,578 đ
Giá: 257,278 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 257,278 đ
Giá: 68,211 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 68,211 đ
Giá: 321,641 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 321,641 đ
Giá: 68,211 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 68,211 đ
Giá: 153,912 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 153,912 đ
Giá: 256,229 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 256,229 đ
Giá: 257,278 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 257,278 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn