BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Tiêu Chuẩn Ren

Đường Kính Ống (DN)

Tê Đồng Ren Trong MIHA 1/2in-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Trong MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIA1515-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 19,910
350+ 18,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA 1/2in-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 30,250
250+ 27,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Đồng MIHA 1/2in-14 (DN15)

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Đồng MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02BR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 38,500
250+ 35,420
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Crom MIHA 1/2in-14 (DN15)

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Crom MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 48,180
250+ 44,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Niken MIHA 1/2in-14 (DN15)

Tê Ren Ngoài 1 Đai Ốc Niken MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02NI
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 46,750
250+ 43,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Co Đồng Ren Trong MIHA 1/2in-14 (DN15)

Co Đồng Ren Trong MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIB901515-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 24,530
200+ 22,568
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Co Đồng Ren Ngoài MIHA 3/4in-14 (DN15)

Co Đồng Ren Ngoài MIHA 3/4in-14 (DN15)

MPN: MIB901515-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 22,660
200+ 20,847
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Co Đồng Ống Nối Mềm MIHA 1/2in-14 (DN15)

Co Đồng Ống Nối Mềm MIHA 1/2in-14 (DN15)

MPN: MIB901516-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 54,340
200+ 49,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL29)

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL29)

MPN: MIC151529L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 11,440
500+ 10,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL29) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL29) Hàng Dày

MPN: MIC151529T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 15,510
500+ 14,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL34)

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL34)

MPN: MIC151534L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 13,530
400+ 12,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL34) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL34) Hàng Dày

MPN: MIC151534T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 17,600
400+ 16,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL59)

Kép Đồng MIHA 1/2in-14 (15xL59)

MPN: MIC151559L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 42,350
180+ 38,962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1in-11 (25xL37)

Kép Đồng MIHA 1in-11 (25xL37)

MPN: MIC252537L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 33,550
150+ 30,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1in-11 (25xL37) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1in-11 (25xL37) Hàng Dày

MPN: MIC252537T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 40,150
150+ 36,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 1/4in-19 (8x6xL28)

Kép Thu Đồng MIHA 1/4in-19 (8x6xL28)

MPN: MID080628-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 6,930
500+ 6,376
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/8in-19 (10x8xL29)

Kép Thu Đồng MIHA 3/8in-19 (10x8xL29)

MPN: MID100829-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 10,450
500+ 9,614
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 1/2in-14 (15x10xL32)

Kép Thu Đồng MIHA 1/2in-14 (15x10xL32)

MPN: MID151032-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 10,450
400+ 9,614
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/4in-14 (20x6xL30.5)

Kép Thu Đồng MIHA 3/4in-14 (20x6xL30.5)

MPN: MID200630-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 26,180
200+ 24,086
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/4in-14 (20x8xL35.5)

Kép Thu Đồng MIHA 3/4in-14 (20x8xL35.5)

MPN: MID200835-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 27,280
200+ 25,098
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày