BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Đường Kính Ống (DN)

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Khóa (Sw)

Khóa (Sw)

Áp Lực Làm Việc Max

Nhiệt Độ Làm Việc Max

Tiêu Chuẩn Ren

Thương Hiệu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đầu Nối Ống (Cút Đồng)

Đầu Nối Ống (Cút Đồng)

Tê Đồng Ren Trong MIHA 1/2"-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Trong MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIA1515-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,318
25+ 22,370
50+ 21,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA 1/2"-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,930
25+ 33,941
50+ 31,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc MIHA 1/2"-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02BR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,820
10+ 43,197
20+ 40,656
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc Mạ Crom MIHA 1/2"-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc Mạ Crom MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,525
10+ 53,996
20+ 50,820
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc Mạ Niken MIHA 1/2"-14 (DN15)

Tê Đồng Ren Ngoài 1 Đai Ốc Mạ Niken MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIA1515-02NI
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,710
10+ 52,454
20+ 49,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cút Đồng Ren Trong MIHA 1/2"-14 (DN15)

Cút Đồng Ren Trong MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIB901515-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 32,307
10+ 27,461
50+ 25,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cút Đồng Ren Ngoài MIHA 3/4"-14 (DN15)

Cút Đồng Ren Ngoài MIHA 3/4"-14 (DN15)

MPN: MIB901515-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 29,948
10+ 25,455
50+ 23,958
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cút Đồng Nối Ống Mềm MIHA 1/2"-14 (DN15)

Cút Đồng Nối Ống Mềm MIHA 1/2"-14 (DN15)

MPN: MIB901516-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,693
10+ 60,939
20+ 57,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL29)

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL29)

MPN: MIC151529L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,065
50+ 12,805
100+ 12,052
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL29) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL29) Hàng Dày

MPN: MIC151529T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,510
50+ 17,433
100+ 16,408
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL34)

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL34)

MPN: MIC151534L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,787
50+ 15,119
100+ 14,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL34) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL34) Hàng Dày

MPN: MIC151534T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,232
25+ 19,747
50+ 18,586
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL59)

Kép Đồng MIHA 1/2"-14 (15xL59)

MPN: MIC151559L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,902
10+ 47,517
20+ 44,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1"-11 (25xL37)

Kép Đồng MIHA 1"-11 (25xL37)

MPN: MIC252537L-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,286
10+ 37,643
20+ 35,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Đồng MIHA 1"-11 (25xL37) Hàng Dày

Kép Đồng MIHA 1"-11 (25xL37) Hàng Dày

MPN: MIC252537T-02
Danh mục: Kép Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 52,998
10+ 45,048
20+ 42,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 1/4"-19 (8x6xL28)

Kép Thu Đồng MIHA 1/4"-19 (8x6xL28)

MPN: MID080628-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,075
50+ 7,714
100+ 7,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/8"-19 (10x8xL29)

Kép Thu Đồng MIHA 3/8"-19 (10x8xL29)

MPN: MID100829-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,794
50+ 11,725
100+ 11,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 1/2"-14 (15x10xL32)

Kép Thu Đồng MIHA 1/2"-14 (15x10xL32)

MPN: MID151032-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,794
50+ 11,725
100+ 11,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/4"-14 (20x6xL30.5)

Kép Thu Đồng MIHA 3/4"-14 (20x6xL30.5)

MPN: MID200630-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,485
25+ 29,312
50+ 27,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Kép Thu Đồng MIHA 3/4"-14 (20x8xL35.5)

Kép Thu Đồng MIHA 3/4"-14 (20x8xL35.5)

MPN: MID200835-02
Danh mục: Kép Thu Đồng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,937
25+ 30,546
50+ 28,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày