Loading...

Thanh Nối Dài

Thanh nối dài là phụ kiện giúp dễ dàng gắn vào cần siết, giúp thao tác trở nên tiện lợi và dễ dàng trong các công việc tháo lắp bu lông, đai ốc trong trường hợp đai ốc cần lực xiết lớn. Với thiết kế dài giúp tăng khoảng cách sử dụng nên nó có thể sử dụng ở những vị trí hẹp, dễ dàng đưa vào khe hẹp để vặn từ bên ngoài, rút ngắn thời gian tháo lắp bu lông ốc vít tại những vị trí khó.

132 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Thanh Nối Dài ANEX AEH-250

Giá: 291,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 291,500 đ
Giá: 289,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 289,300 đ
Giá: 220,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,000 đ
Giá: 254,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 254,100 đ
Giá: 220,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,000 đ
Giá: 184,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 184,800 đ
Giá: 79,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 79,200 đ
Giá: 94,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,600 đ

Thanh Nối Dài Dr.3/4 - 16inch Sata 16904

Giá: 919,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 919,600 đ

Thanh Nối Dài Dr.3/4 - 4inch Sata 16902

Giá: 385,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 385,000 đ

Thanh Nối Dài Dr.3/4 - 8inch Sata 16903

Giá: 509,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 509,300 đ
Giá: 149,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 149,600 đ

Thanh Nối Dài 1/4inch Tone EX20-100

Giá: 145,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 145,200 đ

Thanh Nối Dài 1/4inch Tone 206

Giá: 127,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 127,600 đ

Cần Nối 1/2In - 250mm SATA 13905

Giá: 169,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ
Giá: 68,969 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 68,969 đ
Giá: 83,369 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,369 đ
Giá: 33,499 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 33,499 đ
Giá: 33,499 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 33,499 đ
Giá: 41,381 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 41,381 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn