Loading...

Phích Cắm Dân Dụng

Phích cắm điện là thiết bị dùng để kết nối các bộ phận với nguồn điện nhằm chia sẻ điện năng hoặc cung cấp điện cho các máy móc hoạt động. Sản phẩm vô cùng phổ biến trong các công trình điện dân dụng và trong công nghiệp. Phích cắm được liên kết với dây dẫn để truyền tải điện năng từ vị trí nguồn tới các nhánh khác.

8 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn