BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Chiều Dài L

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rive

Rive

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932006B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 126,291
6+ 97,244
20+ 90,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,040
6+ 114,761
20+ 107,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Tồn kho: 20 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,270
6+ 116,478
20+ 108,914
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 153,503
6+ 118,197
20+ 110,522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932016B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,388
5+ 129,659
20+ 121,239
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932019B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,856
4+ 146,959
20+ 137,416
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,593
4+ 157,537
10+ 147,307
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 209,282
4+ 161,147
10+ 150,683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 10 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,196
4+ 166,471
10+ 155,661
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 1 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0942016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 159,302
6+ 122,663
20+ 114,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0942019B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 165,997
5+ 127,817
20+ 119,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

MPN: V0948010B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 163,989
6+ 126,272
20+ 118,072
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

MPN: V0948012B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,450
5+ 129,706
20+ 121,284
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0948016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 179,605
4+ 138,296
20+ 129,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0948020B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 197,951
4+ 152,422
10+ 142,524
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 4 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1040010H1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 875,050
2+ 673,789
3+ 630,036
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

MPN: V1040012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 520,300
2+ 400,631
5+ 374,616
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1040016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,710
1+ 450,710
5+ 421,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1048008H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 420,663
1+ 420,663
5+ 393,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1048010H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 440,694
1+ 440,694
5+ 412,078
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày