BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet

Rivet

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1040010H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,106,073 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x12mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1040012H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 660,342 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1040016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 742,886 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x8mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048008H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 693,359 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x10mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048010H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 726,375 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x12mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048012H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 759,392 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 874,954 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD3.2x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1132010H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,078,377 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD3.2x12mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1132012H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,197,566 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1140010H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,433,106 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.0x12mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1140012H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,491,282 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1140016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 876,890 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1148008H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 848,515 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1148010H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 906,689 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Rivet Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1148012H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 964,582 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1148016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,140,812 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932006B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 132,165 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932008B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 180,675 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932010B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 183,150 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932012B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 185,625 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
support_icon