Loading...

Rivet

Rivet hay còn gọi là rive, ri vê, đinh rút là chi tiết dùng để cố định hai khớp nối. Gồm phần thân đinh và mũ đinh. Được chế tạo từ vật liệu nhôm hoặc thép không gỉ (inox 304). Khi sử dụng Rivet, cần có kềm rút đinh chuyên dụng để tạo mối liên kết chặt, sau đó cắt đi phần thừa. Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thi công cửa nhôm, cửa cuốn, cửa xếp hay ngành gia công cơ khí,…

112 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

Giá: 85,584 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 427,920 đ

Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

Giá: 86,867 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 434,335 đ

Rivet Nhôm OD3.2x10mm (250pcs)

Giá: 32,602 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 32,602 đ

Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

Giá: 89,316 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 446,580 đ

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (250pcs)

Giá: 36,100 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 36,100 đ

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

Giá: 97,478 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 487,390 đ

Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

Giá: 117,300 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 586,500 đ

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (250pcs)

Giá: 44,354 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 44,354 đ

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

Giá: 119,865 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 599,325 đ

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (250pcs)

Giá: 45,753 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 45,753 đ

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

Giá: 123,596 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 617,980 đ

Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

Giá: 93,163 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 465,815 đ

Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

Giá: 96,895 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 484,475 đ

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (250pcs)

Giá: 71,080 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 71,080 đ

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

Giá: 95,962 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 479,810 đ

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (250pcs)

Giá: 72,945 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 72,945 đ

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

Giá: 98,527 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 492,635 đ

Rivet Nhôm OD4.8x16mm (250pcs)

Giá: 77,609 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 77,609 đ

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (250pcs)

Giá: 85,072 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 85,072 đ

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

Giá: 114,851 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 574,255 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn