BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Sử Dụng Cho

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Màu Sắc

Xuất Xứ

Ống Hơi PE

Ống Hơi PE

Có 15 sản phẩm
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425B
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 5,170 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640B
Đặt hàng tối thiểu: 20 M / Chẵn 20 M
Giá online: 7,260 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806B
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 9,350 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE1007

Mã sản phẩm: PE1007B
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 14,410 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đen CDC PE1290

Mã sản phẩm: PE1290B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 17,490 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425R
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 5,170 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640R
Đặt hàng tối thiểu: 20 M / Chẵn 20 M
Giá online: 7,260 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806R
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 9,350 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE1007

Mã sản phẩm: PE1007R
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 14,410 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Đỏ CDC PE1290

Mã sản phẩm: PE1290R
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 17,490 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0425

Mã sản phẩm: PE0425W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 5,170 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0640

Mã sản phẩm: PE0640W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 7,260 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE0806

Mã sản phẩm: PE0806W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 9,350 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE1007

Mã sản phẩm: PE1007W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 14,410 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PE Màu Trắng CDC PE1290

Mã sản phẩm: PE1290W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 17,490 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon