Loading...

Ống Hơi PE

Ống hơi khí nén PE (Air Hose) hay dây hơi PE được sử dụng cho làm đường ống cho cái thiết bị khí nén trong môi trường công nghiệp có áp suất không khí khác nhau. Được làm từ nhựa PE độ bền cao, sử dụng được ở nhiều môi trường có nhiệt độ khác nhau (-29℃ ~ 66℃). Ống hơi PE chủ yếu sử dụng làm đường ống máy lọc nước, dây chuyền nhà máy thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê... Các ống có nhiều màu sắc để lựa chọn để phù hợp với môi trường sử dụng. Một số thương hiệu nổi bật sản xuất dây hơi khí nén PE gồm có dây hơi khí nén PE CDC, dây hơi khí nén PE JH TAIWAN ....

20 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 897,820 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 897,820 đ
Giá: 769,560 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 769,560 đ
Giá: 1,063,275 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 1,063,275 đ
Giá: 1,630,185 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 1,630,185 đ
Giá: 2,290,724 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 2,290,724 đ
Giá: 5,480 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 137,000 đ
Giá: 5,480 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 137,000 đ
Giá: 5,480 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 54,800 đ
Giá: 7,696 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 153,920 đ
Giá: 7,696 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 153,920 đ
Giá: 7,696 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 76,960 đ
Giá: 9,911 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 99,110 đ
Giá: 9,911 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 99,110 đ
Giá: 9,911 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 99,110 đ
Giá: 15,275 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 15,275 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 15,275 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 76,375 đ
Giá: 18,539 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 92,695 đ
Giá: 18,539 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 92,695 đ
Giá: 18,539 đ / M (có VAT)
Tổng cộng: 92,695 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn