Menu Menu

Danh mục sản phẩm

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Loại

Loại

Loại

Phân Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Đường Kính Phôi Tối Đa

Đường Kính Phôi Tối Đa

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Loại Thước

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Số Lá

Độ Chính Xác

Hành Trình Cột

Hành Trình Cột

Độ Nhạy

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Lực Đo

Kích Thước

Kích Thước

Loại

Kích Thước

Phân Loại

Hình Dạng

Loại

Danh mục sản phẩm

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Loại

Loại

Loại

Phân Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Đường Kính Phôi Tối Đa

Đường Kính Phôi Tối Đa

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Loại Thước

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Số Lá

Độ Chính Xác

Hành Trình Cột

Hành Trình Cột

Độ Nhạy

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Lực Đo

Kích Thước

Kích Thước

Loại

Kích Thước

Phân Loại

Hình Dạng

Loại

Thương hiệu Mitutoyo

463 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mã sản phẩmSản phẩmGiá
No MOQ

No MOQ

Hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp

Free ship

Free ship

Miễn phí cho đơn hàng từ 1 triệu

Packing as required

Packing as required

Đóng gói theo yêu cầu của từng khách hàng

Save

Save

Giúp tiết kiệm tiền và thời gian cho doanh nghiệp