Loading...

Thương hiệu Mitutoyo

Mitutoyo là một trong những thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm dụng cụ đo lường chính xác. nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngành công nghiệp ô tô, điện tử, máy móc, y tế, và nhiều lĩnh vực khác. Các sản phẩm của Mitutoyo bao gồm các loại thước đo, panme, đồng hồ đo, khối V chuẩn và nhiều sản phẩm khác.

485 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 902,560 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 902,560 đ
Giá: 1,125,109 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,125,109 đ
Giá: 741,830 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 741,830 đ
Giá: 6,280,831 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 6,280,831 đ

Thước lá 150mm Mitutoyo 182-302

Giá: 123,638 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 123,638 đ
Giá: Đang cập nhật

Thước lá 200mm Mitutoyo 182-303

Giá: 160,730 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 160,730 đ
Giá: Đang cập nhật
Giá: 432,734 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 432,734 đ

Thước lá 300mm Mitutoyo 182-305

Giá: 234,913 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 234,913 đ
Giá: 556,373 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 556,373 đ

Thước lá 500mm Mitutoyo 182-307

Giá: 469,826 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 469,826 đ
Giá: 989,107 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 989,107 đ

Thước lá 1000mm Mitutoyo 182-309

Giá: 952,016 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 952,016 đ
Giá: 605,828 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 605,828 đ
Giá: 2,101,853 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 2,101,853 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn