BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Công Nghệ Rada

Độ Sâu Dò Tìm Kim Loại Từ Tính Tối Đa

Độ Dài Cáp Máy Quay

Kích Thước Màn Hình

Kích Thước Màn Hình

Máy Dò Tìm

Máy Dò Tìm

Máy Dò Đa Năng Bosch D-tect 150 SV

Mã sản phẩm: 0601010008
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 19,359,340 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Dò Đa Năng Bosch GMS 120

Mã sản phẩm: 0601081000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,330,480 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Dò Đa Năng Bosch D-tect 120

Mã sản phẩm: 06010813K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,335,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Camera Thăm Dò Bosch GIC 120 C

Mã sản phẩm: 06012412K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,280,960 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.