Loading...

Lục Giác Chìm Đầu Mo

Lục giác chìm đầu mo (Socket Button Cap Screw) hay còn gọi là bulong lục giác chìm đầu dù (cầu). Là bulong lục giác với phần đầu được bo tròn và cong xuống giống như chiếc dù. Bulong lục giác chìm đầu mo được chế tạo theo tiêu chuẩn ISO 7380 từ thép carbon hoặc thép không gỉ. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng ô tô, điện tử, máy móc và sản xuất do tính linh hoạt và độ bền của chúng.

1339 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,374 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 237,400 đ
Giá: 43,336 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 43,336 đ
Giá: 4,528 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,400 đ
Giá: 71,375 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 71,375 đ
Giá: 1,498 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,800 đ
Giá: 65,709 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 65,709 đ
Giá: 4,528 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,400 đ
Giá: 41,366 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,366 đ
Giá: 1,390 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,000 đ
Giá: 61,250 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 61,250 đ
Giá: 4,528 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,400 đ
Giá: 41,366 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,366 đ
Giá: 1,390 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,000 đ
Giá: 61,250 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 61,250 đ
Giá: 4,528 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,400 đ
Giá: 41,366 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,366 đ
Giá: 1,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,700 đ
Giá: 63,598 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 63,598 đ
Giá: 4,528 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,400 đ
Giá: 41,366 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,366 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn