MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp Vật Liệu Inox 304 Dùng Cho Dây Cáp 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Bản vẽ kỹ thuật
Dùng Cho Dây Cáp
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

RTD060H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 6.200,00 ₫
Mua tối thiểu 25 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

RTD080H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 17.000,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

RTD100H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 17.300,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

RTD120H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 22.300,00 ₫
Mua tối thiểu 10 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

RTD140H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 32.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16Danh mục: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

RTD160H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 47.200,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày