BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

MPN: RTD060H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,430
50+ 9,323
100+ 8,080
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

MPN: RTD080H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,700
20+ 14,025
100+ 12,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

MPN: RTD100H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,100
20+ 17,325
100+ 15,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

MPN: RTD120H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 30,360
20+ 22,770
100+ 19,734
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

MPN: RTD140H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 44,330
10+ 33,248
50+ 28,815
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

MPN: RTD160H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 63,800
10+ 47,850
50+ 41,470
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày