BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Dùng Cho Dây Cáp

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

MPN: RTD060H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,820
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

MPN: RTD080H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

MPN: RTD100H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

MPN: RTD120H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 24,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

MPN: RTD140H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

MPN: RTD160H0
Danh mục: Bẹn Lót Cáp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 51,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày