BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Rộng Trong

Chiều Rộng Trong

Chiều Dài Trong

Chiều Dài Trong

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp

Có 6 sản phẩm
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

Mã sản phẩm: RTD060H0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,141 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

Mã sản phẩm: RTD080H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 10,688 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

Mã sản phẩm: RTD100H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 17,282 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

Mã sản phẩm: RTD120H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 22,739 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

Mã sản phẩm: RTD140H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 33,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
Bẹn Lót Cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

Mã sản phẩm: RTD160H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 47,753 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04.
support_icon