Loading...

Chốt Ống

Chốt Ống Chữ C (Spring Pins) là ống hình trụ rỗng với các đầu được vát mép (chamfer) để dễ đẩy vào lỗ (hole). Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 1481 hoặc tiêu chuẩn hệ inch ASME từ thép, inox. Chốt ống dùng để định vị hai chi tiết trước khi lắp lại với nhau, thường được sử dụng để khóa điểm định vị, bề mặt chống nứt, trục hoặc ống bọc để đi dây.

496 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 420 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 105,000 đ
Giá: 28,800 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 28,800 đ
Giá: 2,099 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 209,900 đ
Giá: 65,005 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 65,005 đ
Giá: 292 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,000 đ
Giá: 38,187 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 38,187 đ
Giá: 325 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 162,500 đ
Giá: 41,941 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,941 đ
Giá: 270 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,000 đ
Giá: 35,639 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 35,639 đ
Giá: 629 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 157,250 đ
Giá: 40,868 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 40,868 đ
Giá: 308 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,000 đ
Giá: 22,364 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 22,364 đ
Giá: 329 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 164,500 đ
Giá: 42,478 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 42,478 đ
Giá: 999 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 249,750 đ
Giá: 62,123 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 62,123 đ
Giá: 1,008 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 100,800 đ
Giá: 33,627 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 33,627 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn