BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Dùng Cho Size

Đường Kính

Đường Kính

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Màu Sắc

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thời Gian Đông Kết

Thời Gian Ngưng Kết

Ứng Dụng

Tắc Kê

Tắc Kê

Súng Bơm Fischer FIS AM390

Mã sản phẩm: AM390
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cây
Giá online: 1,980,000 đ / Cây
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M6x50

Mã sản phẩm: B18M060050PH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x50

Mã sản phẩm: B18M060050TA2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,126 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M6x60

Mã sản phẩm: B18M060060PH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 7,124 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x60

Mã sản phẩm: B18M060060TA2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,349 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M6x80

Mã sản phẩm: B18M060080PH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,619 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x80

Mã sản phẩm: B18M060080TA2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,733 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x100

Mã sản phẩm: B18M060100TA2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,980 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M8x60

Mã sản phẩm: B18M080060PH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,779 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x60

Mã sản phẩm: B18M080060TA2
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,154 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M8x80

Mã sản phẩm: B18M080080PH0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 11,252 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x80

Mã sản phẩm: B18M080080TA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,723 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Nở Inox 304 M8x100

Mã sản phẩm: B18M080100PH0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 13,335 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x100

Mã sản phẩm: B18M080100TA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,342 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x120

Mã sản phẩm: B18M080120TA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,886 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x60

Mã sản phẩm: B18M100060PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,406 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Nở Inox 304 M10x60

Mã sản phẩm: B18M100060PH0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,724 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M10x60

Mã sản phẩm: B18M100060TA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,391 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x80

Mã sản phẩm: B18M100080PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tắc Kê Nở Inox 304 M10x80

Mã sản phẩm: B18M100080PH0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 18,337 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.