BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Size Ren

Bước Ren

Dùng Cho Size

Đường Kính

Đường Kính Lỗ Khoan

Màu Sắc

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thời Gian Đông Kết

Thời Gian Ngưng Kết

Ứng Dụng

Tắc Kê

Tắc Kê

Súng bơm Fischer FIS AM390

Súng bơm Fischer FIS AM390

MPN: AM390
Danh mục: Súng Bơm
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,646,568
1+ 1,646,568
2+ 1,539,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x50

Tacker Nở Inox 304 M6x50

MPN: B18M060050PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,267
150+ 4,055
500+ 3,792
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 214 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x50

MPN: B18M060050TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,053
750+ 811
3000+ 758
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x60

Tacker Nở Inox 304 M6x60

MPN: B18M060060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,262
150+ 4,822
500+ 4,509
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 57 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x60

MPN: B18M060060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,301
750+ 1,002
2000+ 937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M6x80

Tacker Nở Inox 304 M6x80

MPN: B18M060080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,580
100+ 5,837
400+ 5,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x80

MPN: B18M060080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,703
500+ 1,311
1500+ 1,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M6x100

MPN: B18M060100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,987
400+ 1,530
1500+ 1,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M8x60

Tacker Nở Inox 304 M8x60

MPN: B18M080060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,493
100+ 6,540
300+ 6,115
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x60

MPN: B18M080060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,011
400+ 1,548
1500+ 1,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M8x80

Tacker Nở Inox 304 M8x80

MPN: B18M080080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 10,886
75+ 8,382
250+ 7,838
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x80

MPN: B18M080080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,578
300+ 1,985
1000+ 1,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 123 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Nở Inox 304 M8x100

Tacker Nở Inox 304 M8x100

MPN: B18M080100PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,901
75+ 9,934
200+ 9,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 88 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x100

MPN: B18M080100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,099
300+ 2,386
900+ 2,231
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M8x120

MPN: B18M080120TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,689
200+ 2,841
800+ 2,656
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

MPN: B18M100060PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,139
200+ 3,187
700+ 2,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Nở Inox 304 M10x60

Tacker Nở Inox 304 M10x60

MPN: B18M100060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 14,244
60+ 10,968
200+ 10,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

Tacker Thép Xi Ống Lỗ M10x60

MPN: B18M100060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,216
300+ 2,477
900+ 2,316
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

MPN: B18M100080PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,991
150+ 3,843
600+ 3,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 59 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tacker Nở Inox 304 M10x80

Tacker Nở Inox 304 M10x80

MPN: B18M100080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,738
50+ 13,658
150+ 12,771
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết