BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Dùng Cho Size

Đường Kính

Đường Kính

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Màu Sắc

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thời Gian Đông Kết

Thời Gian Ngưng Kết

Ứng Dụng

Tắc Kê

Tắc Kê

Súng Bơm Fischer FIS AM390

Súng Bơm Fischer FIS AM390

MPN: AM390
Danh mục: Súng Bơm
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,980,000
2+ 1,524,600
4+ 1,425,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x50

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x50

MPN: B18M060050PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,990
100+ 4,612
500+ 4,312
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 64 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x50

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x50

MPN: B18M060050TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,164
500+ 896
2000+ 838
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x60

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x60

MPN: B18M060060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,124
100+ 5,485
500+ 5,129
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 112 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x60

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x60

MPN: B18M060060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,386
500+ 1,067
2000+ 998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x80

Tắc Kê Nở Inox 304 M6x80

MPN: B18M060080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,619
50+ 6,636
200+ 6,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x80

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x80

MPN: B18M060080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,782
500+ 1,372
1000+ 1,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x100

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M6x100

MPN: B18M060100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,030
500+ 1,563
1000+ 1,461
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x60

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x60

MPN: B18M080060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,779
50+ 6,760
200+ 6,321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x60

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x60

MPN: B18M080060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,215
500+ 1,706
1000+ 1,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x80

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x80

MPN: B18M080080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,252
50+ 8,664
200+ 8,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x80

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x80

MPN: B18M080080TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,797
250+ 2,154
1000+ 2,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 63 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x100

Tắc Kê Nở Inox 304 M8x100

MPN: B18M080100PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,335
50+ 10,268
200+ 9,601
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 88 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x100

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x100

MPN: B18M080100TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,416
250+ 2,630
1000+ 2,459
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x120

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M8x120

MPN: B18M080120TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,960
250+ 3,049
500+ 2,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x60

Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x60

MPN: B18M100060PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,406
100+ 3,392
500+ 3,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Nở Inox 304 M10x60

Tắc Kê Nở Inox 304 M10x60

MPN: B18M100060PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 14,724
50+ 11,337
200+ 10,601
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M10x60

Tắc Kê Thép Xi Ống Lỗ M10x60

MPN: B18M100060TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,465
250+ 2,668
1000+ 2,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x80

Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x80

MPN: B18M100080PA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,346
100+ 4,116
500+ 3,849
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 59 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tắc Kê Nở Inox 304 M10x80

Tắc Kê Nở Inox 304 M10x80

MPN: B18M100080PH0
Danh mục: Tắc Kê Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,337
50+ 14,120
100+ 13,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 38 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết