Loading...

Tắc Kê

Tắc Kê (Anchor Bolt) là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. Đây là vật dụng dùng để treo, đỡ các vật có trọng lượng lớn như dàn nóng lạnh khung xà gồ lắp đặt trên tường, sàn,… Có nhiều loại tắc kê khác nhau như : tắc kê đạn, tắc kê inox, tắc kê thép hay tắc kê nhựa,…

281 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 3,134 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 156,700 đ
Giá: 4,029 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 201,450 đ
Giá: 4,795 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 119,875 đ
Giá: 5,559 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,975 đ
Giá: 8,582 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,550 đ
Giá: 14,925 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,250 đ
Giá: 5,391 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 134,775 đ
Giá: 5,522 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,050 đ
Giá: 6,903 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 172,575 đ
Giá: 10,261 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,525 đ
Giá: 8,358 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 208,950 đ
Giá: 10,074 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 251,850 đ
Giá: 17,163 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 171,630 đ
Giá: 10,261 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,610 đ
Giá: 11,381 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,810 đ
Giá: 13,432 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 134,320 đ
Giá: 17,163 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 171,630 đ
Giá: 20,522 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,610 đ
Giá: 29,850 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,250 đ
Giá: 14,365 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,650 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn