BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Công Suất Đầu Vào Định Mức

Tốc Độ Không Tải

Chiều Cao

Chiều Cao

Chiều Dài

Chiều Dài

Máy Đánh Bóng

Máy Đánh Bóng

Máy Đánh Bóng Bosch 1250W GPO 12 CE

Mã sản phẩm: 06013890K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,255,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Đánh Bóng Bosch 950W GPO 950

Mã sản phẩm: 06013A20K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,885,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.