BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Chức Năng

Size Ren

Size Ren

Phân Loại

Nhiệt Độ Hoạt Động

Áp Suất Hoạt Động

Áp Suất Chịu Được

Áp Suất Ổn Định

Dung Tích Dầu Bôi Trơn

Lưu Lượng Dầu Nhỏ Giọt

Kích Thước Hạt Lọc Được

Thành Phần

Thương Hiệu

Bộ Lọc Khí

Bộ Lọc Khí

Bộ Lọc Khí Xả Tay Parker Size 1/4 PAF200-02-B

Mã sản phẩm: PAF200-02-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 351,657 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí Xả Tay Parker Size 1/4 PAF302-02-B

Mã sản phẩm: PAF302-02-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 612,563 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí Xả Tay Parker Size 3/8 PAF302-03-B

Mã sản phẩm: PAF302-03-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 612,563 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí Xả Tay Parker Size 1/2 PAF403-04-B

Mã sản phẩm: PAF403-04-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 737,344 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Cấp Dầu Bôi Trơn Parker Size 1/4 PAL200-02

Mã sản phẩm: PAL200-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 408,375 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Cấp Dầu Bôi Trơn Parker Size 1/4 PAL302-02-B

Mã sản phẩm: PAL302-02-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 828,094 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Cấp Dầu Bôi Trơn Parker Size 3/8 PAL302-03-B

Mã sản phẩm: PAL302-03-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 657,938 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Cấp Dầu Bôi Trơn Parker Size 1/2 PAL403-04-B

Mã sản phẩm: PAL403-04-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 748,688 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Chỉnh Áp Parker Size 1/4 PAR200-02-C

Mã sản phẩm: PAR200-02-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 555,844 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Chỉnh Áp Parker Size 3/8 PAR302-03

Mã sản phẩm: PAR302-03
Đặt hàng tối thiểu: 20 Bộ / Chẵn 20 Bộ
Giá online: 7,462 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Chỉnh Áp Parker Size 1/2 PAR403-04

Mã sản phẩm: PAR403-04
Đặt hàng tối thiểu: 20 Bộ / Chẵn 20 Bộ
Giá online: 8,465 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tay Parker Size 1/4 PCA200-02-B

Mã sản phẩm: PCA200-02-B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,089,000 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tay Parker Size 1/4 PCA302-02

Mã sản phẩm: PCA302-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,692,900 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tự Động Parker Size 1/4 PCA302-02-D

Mã sản phẩm: PCA302-02-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,027,025 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tay Parker Size 3/8 PCA302-03

Mã sản phẩm: PCA302-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,614,938 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tự Động Parker Size 3/8 PCA302-03-D

Mã sản phẩm: PCA302-03-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,060,438 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tay Parker Size 1/2 PCA403-04

Mã sản phẩm: PCA403-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,815,413 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tự Động Parker Size 1/2 PCA403-04-D

Mã sản phẩm: PCA403-04-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,238,638 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tay Parker Size 3/8 PCB302-03

Mã sản phẩm: PCB302-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,782,000 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Bộ Lọc Khí - Chỉnh Áp - Cấp Dầu Xả Tự Động Parker Size 3/8 PCB302-03-D

Mã sản phẩm: PCB302-03-D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,383,425 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.