Loading...

Xích Truyền Động

Xích truyền động ( Xích Công Nghiệp) hay còn được gọi là bộ truyền xích bao gồm dây xích và nhông xích (đĩa xích) dẫn truyền lực. Hệ xích thường dùng để truyền chuyển động từ các động cơ - trực tiếp, hộp giảm tốc - gián tiếp. Có rất nhiều cách bố trí hệ thống truyền lực và nhông xích khác nhau, tuỳ vào yêu cầu lực của dây chuyền mà có thể gồm 2 hoặc nhiều nhông xích cùng hỗ trợ trong hệ thống máy. Bộ truyền xích thường được xử dụng để truyền tải công cơ học trong cự ly gần từ 3 tới 8m, trong đó thông dụng nhất là 3m. Ứng dụng của xích truyền động bao phủ khắp các ngành công nghiệp sản xuất khác nhau.

45 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 211,512 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 211,512 đ
Giá: 339,656 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 339,656 đ
Giá: 479,692 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 479,692 đ
Giá: 857,010 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 857,010 đ
Giá: 1,252,867 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 1,252,867 đ
Giá: 1,668,546 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 1,668,546 đ
Giá: 2,367,913 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 2,367,913 đ
Giá: 3,022,272 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 3,022,272 đ
Giá: 9,328 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 9,328 đ
Giá: 11,660 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 11,660 đ
Giá: 13,992 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 13,992 đ
Giá: 19,822 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 19,822 đ
Giá: 40,810 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 40,810 đ
Giá: 58,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 58,300 đ
Giá: 99,110 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,110 đ
Giá: 139,920 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,920 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn