BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Cao

Máy Mài Góc

Máy Mài Góc

Có 107 sản phẩm
Máy Mài Góc 125mm Bosch 900W GWS 9-125

Mã sản phẩm: 06013960K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,593,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1300W GWS 13-125 CI

Mã sản phẩm: 060179E002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,548,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1700W GWS 17-125 CI

Mã sản phẩm: 060179G002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,802,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1700W GWS 17-150 CI

Mã sản phẩm: 060179K002
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,456,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1800W GWS 18-125 L

Mã sản phẩm: 06017A30K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,515,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1800W GWS 18-125 SPL

Mã sản phẩm: 06017A3300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,999,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1800W GWS 18-150 L

Mã sản phẩm: 06017A5000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,677,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 1800W GWS 18-150 PL

Mã sản phẩm: 06017A5100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,474,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2000W GWS 20-180

Mã sản phẩm: 0601849104
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,005,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2200W GWS 22-180 LVI

Mã sản phẩm: 0601890D00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,941,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2000W GWS 2000-180

Mã sản phẩm: 06018B70K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,347,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2000W GWS 2000-230

Mã sản phẩm: 06018B80K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,417,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2200W GWS 2200-180H

Mã sản phẩm: 06018C00K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,281,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 2200W GWS 2200-230H

Mã sản phẩm: 06018C10K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,367,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 670W GWS 060

Mã sản phẩm: 06013756K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,053,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 710W GWS 6-100 S (công tắc đuôi)

Mã sản phẩm: 060137508M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,289,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 ET (điều chỉnh tốc độ)

Mã sản phẩm: 06013885K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,724,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-100 T

Mã sản phẩm: 06013886K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,490,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 720W GWS 7-125

Mã sản phẩm: 06013880K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,450,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Máy Mài Góc Bosch 750W GWS 750-100

Mã sản phẩm: 06013940K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,268,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon