Loading...

Máy Khoan Búa

Máy khoan búa còn được gọi là máy khoan gõ hoặc máy khoan tác động, là một công cụ điện được sử dụng chủ yếu để khoan trong các vật liệu cứng như bê tông. Đây là một loại máy khoan có cơ cấu tác động tạo ra chuyển động búa. Cơ chế bộ gõ cung cấp một một lực búa nối tiếp nhanh chóng để nghiền vật liệu, cung cấp khả năng khoan nhanh hơn với ít nỗ lực hơn. Nếu cơ chế tác động của máy khoan búa bị tắt, công cụ này có thể được sử dụng như máy khoan thông thường để thực hiện các nhiệm vụ như vặn vít. Máy khoan búa thường không được sử dụng để khoan xây dựng sản xuất, mà là để khoan lỗ vào bê tông hoặc đá. Chúng cũng được sử dụng để khoan lỗ trên móng bê tông và khoan lỗ trên sàn bê tông để ghim khung tường.

44 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 3,187,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,187,800 đ
Giá: 3,506,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,506,800 đ
Giá: 3,594,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 3,594,800 đ
Giá: 3,627,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,627,800 đ
Giá: 3,715,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,715,800 đ
Giá: 3,737,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,737,800 đ
Giá: 4,001,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,001,800 đ
Giá: 4,661,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,661,800 đ
Giá: 4,826,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,826,800 đ
Giá: 4,848,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,848,800 đ
Giá: 6,135,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,135,800 đ
Giá: 7,026,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,026,800 đ
Giá: 8,896,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,896,800 đ
Giá: 9,985,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 9,985,800 đ
Giá: 10,689,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 10,689,800 đ
Giá: 11,646,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 11,646,800 đ
Giá: 17,014,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 17,014,800 đ
Giá: 18,081,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 18,081,800 đ
Giá: 18,334,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 18,334,800 đ
Giá: 18,642,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 18,642,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn