BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Chiều Dài Đinh

Chiều Dài Đinh

Loại Đinh

Áp Lực Hoạt Động

Cỡ Đinh

Khả Năng Chứa Đinh

Súng Bắn Đinh

Súng Bắn Đinh

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF201Z

Mã sản phẩm: AF201Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,330,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF301Z

Mã sản phẩm: AF301Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,101,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF353

Mã sản phẩm: AF353
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,522,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF504Z

Mã sản phẩm: AF504Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,379,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT1022AZ

Mã sản phẩm: AT1022AZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,121,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT422AZ

Mã sản phẩm: AT422AZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,101,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.