BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Khả Năng Chứa Đinh

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Áp Lực Hoạt Động

Chiều Dài Đinh

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF201Z

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF201Z

MPN: AF201Z
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,080,100
2+ 1,976,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF301Z

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF301Z

MPN: AF301Z
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 983,400
2+ 934,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF353

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF353

MPN: AF353
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,252,800
2+ 2,140,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF504Z

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AF504Z

MPN: AF504Z
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,232,000
2+ 1,170,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT1022AZ

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT1022AZ

MPN: AT1022AZ
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,001,000
2+ 950,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT422AZ

Súng Bắn Ghim Dùng Hơi Makita AT422AZ

MPN: AT422AZ
Danh mục: Súng Bắn Đinh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 983,400
2+ 934,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày