Loading...

Mũi Taro Hợp Kim Carbide

Mũi Taro Hợp Kim Carbide là dụng cụ được sử dụng để tạo ren trong cho lỗ đã có sẵn. Mũi taro có thể dùng tay hoặc sử dụng trên máy phay, máy tiện, máy khoan. Dòng thép hợp kim (Carbide) dùng để là mũi taro cho vật liệu cứng sau khi tôi hoặc cần năng suất cao.

44 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Size RenBước RenLoại RenDung SaiGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn