Loading...

Máy Hỗ Trợ Dọn Vệ Sinh

Máy hỗ trợ dọn vệ sinh là các thiết bị, công cụ chuyên dùng cho công việc lau chùi, dọn dẹp vệ sinh, giúp quá trình làm sạch trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

66 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,320,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,320,000 đ
Giá: 2,213,676 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,213,676 đ
Giá: 2,269,296 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,269,296 đ

Máy rửa xe Bosch EasyAQT 110

Giá: 2,436,156 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,436,156 đ

Máy rửa xe Bosch EasyAQT 120

Giá: 2,881,116 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,881,116 đ
Giá: 3,594,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,594,800 đ

Máy rửa xe Bosch UniversalAQT 125

Giá: 3,548,556 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,548,556 đ
Giá: 3,704,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,704,800 đ
Giá: 4,485,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,485,800 đ
Giá: 5,442,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,442,800 đ

Máy rửa xe Bosch ADVAQUATAK 140 ASIA

Giá: 7,341,840 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,341,840 đ
Giá: 11,649,432 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 11,649,432 đ
Giá: 16,400,703 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 16,400,703 đ
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL281FZ

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 18V DCL280FZ

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn