BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Sắt Duỗi

Nguồn Đầu Vào

Công Suất

Dòng Điện

Đường Kính Cốt

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Máy Duỗi Sắt

Máy Duỗi Sắt

Máy duỗi sắt không motor Hồng Ký HKDS

Mã sản phẩm: MS-HKDS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,333,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy duỗi sắt Hồng Ký 1.5HP-220V HKDSM1.514

Mã sản phẩm: MS-HKDSM1.514
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,387,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy duỗi sắt Hồng Ký 1HP-220V HKDSM114

Mã sản phẩm: MS-HKDSM114
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,901,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.