Loading...

Dây Xích

Dây xích truyền động ( xích công nghiệp) có tác dụng truyền tải lực cơ học từ nơi này tới khác. Cấu tạo dây xích truyền động bao gồm nhiều mắt xích được liên kết với nhau và nối lại thành một vòng kín thông qua nối xích ( mối nối dùng để liên kết 2 đầu dây xích ). Cấu tạo dây xích truyền động gồm 3 phần chính là chốt pin, ống lót và má xích. Xích truyền động được tiêu chuẩn hóa và được sản xuất tại các nhà máy chuyên biệt đáp ứng các tiêu chuẩn như ANSI, JIS, ISO và DIN. Ứng dụng của xích truyền động bao phủ khắp các ngành công nghiệp sản xuất khác nhau.

27 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 211,512 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 211,512 đ
Giá: 339,656 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 339,656 đ
Giá: 479,692 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 479,692 đ
Giá: 857,010 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 857,010 đ
Giá: 1,252,867 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 1,252,867 đ
Giá: 1,668,546 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 1,668,546 đ
Giá: 2,367,913 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 2,367,913 đ
Giá: 3,022,272 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 3,022,272 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn