BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Hình Mặt Cắt Ngang

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xuất Xứ

Nhiệt Độ

Phốt Chắn Bụi

Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

Mã sản phẩm: H839N-100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 153,230 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

Mã sản phẩm: H839N-110
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 159,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

Mã sản phẩm: H839N-120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 168,410 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

Mã sản phẩm: H839N-130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 203,720 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

Mã sản phẩm: H839N-136
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 218,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Mã sản phẩm: H839N-14
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 53,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

Mã sản phẩm: H839N-145
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 240,790 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Mã sản phẩm: H839N-18
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 53,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Mã sản phẩm: H839N-30
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 64,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Mã sản phẩm: H839N-38
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 75,790 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Mã sản phẩm: H839N-45
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 74,030 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Mã sản phẩm: H839N-50
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Mã sản phẩm: H839N-55
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 94,270 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Mã sản phẩm: H839N-60
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 94,270 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Mã sản phẩm: H839N-63
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 99,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Mã sản phẩm: H839N-70
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 109,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Mã sản phẩm: H839N-75
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 116,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Mã sản phẩm: H839N-80
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 122,870 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Mã sản phẩm: H839N-95
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 144,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.