Loading...

Phốt Chắn Bụi

Phốt chắn bụi hay phớt chắn bụi là một bộ phận dùng để ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn ngoài không khí. Được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: PU, cao su, silicon… Có tính linh hoạt, ứng dụng cao, có thể tiếp xúc trên nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm cả trượt và xoay. Sử dụng dụng cụ này sẽ giúp quá trình vận hành máy móc được hiệu quả và lâu bền hơn.Có hai loại phớt chắn bụi theo chức năng, đó là: Phốt thực hiện chức năng chắn bụi, phốt vừa chắn bụi vừa chắn dầu. Hầu hết phớt chắn bụi được dùng trong các peng khí nén cũng như thủy lực.

33 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 39,061 đ / (có VAT)
Tổng cộng: 390,610 đ
Giá: 2,576,860 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,576,860 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Giá: 61,565 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 307,825 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Giá: 61,565 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 307,825 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Giá: 68,234 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,468 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Giá: 80,804 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 161,608 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Giá: 79,009 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 158,018 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Giá: 87,987 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 175,974 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Giá: 100,555 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 201,110 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Giá: 100,555 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 201,110 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Giá: 105,943 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 211,886 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Giá: 116,717 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 233,434 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Giá: 123,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,800 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Giá: 131,082 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 262,164 đ

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Giá: 154,425 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 308,850 đ
Giá: 163,403 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 326,806 đ
Giá: 170,586 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 341,172 đ
Giá: 179,564 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 359,128 đ
Giá: 217,272 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 434,544 đ
Giá: 233,433 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 466,866 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn