BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Ngoài (ØD1)

Rãnh (L1)

Rãnh (L2)

Nhiệt Độ

Tốc Độ Tối Đa

Phốt Chắn Bụi

Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

MPN: H839N-100
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 162,200.00
>=10  (Cái) 145,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

MPN: H839N-110
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 169,300.00
>=10  (Cái) 152,370.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

MPN: H839N-120
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 178,200.00
>=10  (Cái) 160,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

MPN: H839N-130
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 215,600.00
>=10  (Cái) 194,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

MPN: H839N-136
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 231,700.00
>=10  (Cái) 208,530.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

MPN: H839N-14
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 57,000.00
>=10  (Cái) 51,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

MPN: H839N-145
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 254,800.00
>=10  (Cái) 229,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

MPN: H839N-18
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 57,000.00
>=10  (Cái) 51,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

MPN: H839N-30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 67,700.00
>=10  (Cái) 60,930.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

MPN: H839N-38
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 80,200.00
>=10  (Cái) 72,180.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

MPN: H839N-45
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 78,400.00
>=10  (Cái) 70,560.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

MPN: H839N-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 87,300.00
>=10  (Cái) 78,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

MPN: H839N-55
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 99,800.00
>=10  (Cái) 89,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

MPN: H839N-60
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 99,800.00
>=10  (Cái) 89,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

MPN: H839N-63
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 105,100.00
>=10  (Cái) 94,590.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

MPN: H839N-70
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 115,800.00
>=10  (Cái) 104,220.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

MPN: H839N-75
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 123,000.00
>=10  (Cái) 110,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

MPN: H839N-80
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,100.00
>=10  (Cái) 117,090.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

MPN: H839N-95
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 153,300.00
>=10  (Cái) 137,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày