Loading...

Chốt - Then Định Vị

Chốt - Then Định Vị được sử dụng để căn chỉnh, cố định hai hay nhiều chi tiết trước khi lắp bu lông hoặc đai ốc. Dùng nhiều trong ngành sản xuất khuôn mẫu, khuôn nhựa, khuôn ép, khuôn đúc,… Trong các mối lắp của ngành công nghiệp sản xuất robot, máy bán dẫn, máy đóng gói,…

5718 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 124,417 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,417 đ
Giá: 130,965 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,965 đ
Giá: 137,009 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,009 đ
Giá: 143,558 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,558 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 135,498 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,498 đ
Giá: 187,959 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 187,959 đ
Giá: 148,091 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,091 đ
Giá: 137,009 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,009 đ
Giá: 149,602 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,602 đ
Giá: 163,706 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,706 đ
Giá: 172,270 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 172,270 đ
Giá: 141,040 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,040 đ
Giá: 153,633 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,633 đ
Giá: 168,240 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 168,240 đ
Giá: 176,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 176,299 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn