BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Chốt

Chiều Rộng

Size

Size

Size

Đường Kính Chốt

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Chốt

Dung Sai Đường Kính

Chiều Cao

Chiều Dài Mũi

Chiều Dài Mũi

Đường Kính Trong

Đường Kính Trục Lắp

Vật Liệu

Loại Then

Khóa (B)

Đường Kính Đầu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Vòng Bật

Vật Liệu

Phân Loại

Đường Kính Mũi

Bề Dày

Tiêu Chuẩn

Vật Liệu

Khóa (Sw)

Vật Liệu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Ghi Chú

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L100mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L100mm

MPN: KEYA10-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,420
25+ 10,065
125+ 8,723
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L120mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L120mm

MPN: KEYA10-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,480
25+ 13,860
125+ 12,012
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L150mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L150mm

MPN: KEYA10-150
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,070
25+ 19,553
125+ 16,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L30mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L30mm

MPN: KEYA10-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 6,380
25+ 4,785
125+ 4,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 30 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L40mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L40mm

MPN: KEYA10-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 6,820
25+ 5,115
125+ 4,433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L50mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L50mm

MPN: KEYA10-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 7,590
25+ 5,693
125+ 4,934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L60mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L60mm

MPN: KEYA10-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,580
25+ 6,435
125+ 5,577
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L70mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L70mm

MPN: KEYA10-70
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,570
25+ 7,178
125+ 6,221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L80mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B10x8 L80mm

MPN: KEYA10-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,890
25+ 8,168
125+ 7,079
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L100mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L100mm

MPN: KEYA12-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 16,500
10+ 12,375
50+ 10,725
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L120mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L120mm

MPN: KEYA12-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,220
10+ 16,665
50+ 14,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L150mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L150mm

MPN: KEYA12-150
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,210
10+ 25,658
50+ 22,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Tồn kho: 6 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L30mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L30mm

MPN: KEYA12-30
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,140
25+ 6,105
125+ 5,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L40mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L40mm

MPN: KEYA12-40
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,360
25+ 6,270
125+ 5,434
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L50mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L50mm

MPN: KEYA12-50
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,910
25+ 6,683
125+ 5,792
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L60mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L60mm

MPN: KEYA12-60
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,120
25+ 7,590
125+ 6,578
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 190 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L70mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L70mm

MPN: KEYA12-70
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,100
25+ 9,075
125+ 7,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L80mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B12x8 L80mm

MPN: KEYA12-80
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,870
25+ 9,653
125+ 8,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Tồn kho: 20 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L100mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L100mm

MPN: KEYA14-100
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,030
10+ 14,273
50+ 12,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L120mm

Then Bằng Đầu Tròn Thép DIN6885 B14x9 L120mm

MPN: KEYA14-120
Danh mục: Then Định Vị
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,680
10+ 23,760
50+ 20,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày