BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Phôi Tối Đa

Đường Kính Phôi Tối Đa

Khối V Chuẩn

Khối V Chuẩn

Có 3 sản phẩm
Khối V chuẩn từ tính Mitutoyo 181-947 (2 cái/bộ)

Mã sản phẩm: 181-947-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Khối V với gá kẹp Mitutoyo 181-902-10 (ɸmax = 25mm, 2 cái/bộ)

Mã sản phẩm: 181-902-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Khối V với gá kẹp Mitutoyo 181-904-10 (ɸmax = 2inch, 2 cái/bộ)

Mã sản phẩm: 181-904-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon