Loading...

Khối V Chuẩn

Khối V chuẩn (V - Block) là thiết bị , dụng cụ dùng để gá các trục tròn. Sử dụng trong việc đo kiểm các chi tiết dạng tròn có đường kính lớn nhất là phi 50 mm. Khối V chuẩn được sản xuất theo khối chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Với đặc điểm có từ, nó sẽ tạo lực từ hút chi tiết, làm cho chi tiết không bị xoay, giúp cho việc đo được chính xác và dễ dàng hơn. Dùng nhiều trong ngành chế tạo máy,…

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn