Loading...

Bulong Cánh Chuồn

Bulong cánh chuồn (Wing Bolts) hay còn gọi là bulong tai hồng, là bulong có đầu như cánh của con chuồn chuồn để dễ dàng thao tác bằng tay. Bulong cánh chuồn được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 316 từ thép và thép không gỉ (inox 201, 304). Chúng được sử dụng ở các trường hợp tháo lắp thường xuyên và dễ dàng như vỏ máy, do vậy không đòi hỏi lực siết lớn.

128 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 3,130 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,200 đ
Giá: 3,782 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,280 đ
Giá: 3,139 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,560 đ
Giá: 3,144 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 125,760 đ
Giá: 3,296 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 131,840 đ
Giá: 3,395 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,800 đ
Giá: 3,644 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 145,760 đ
Giá: 3,725 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,000 đ
Giá: 3,531 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,240 đ
Giá: 3,552 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 142,080 đ
Giá: 3,597 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,880 đ
Giá: 3,688 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 147,520 đ
Giá: 3,835 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,400 đ
Giá: 3,962 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 158,480 đ
Giá: 4,111 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 164,440 đ
Giá: 4,211 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 168,440 đ
Giá: 3,692 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 147,680 đ
Giá: 3,692 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 147,680 đ
Giá: 3,757 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 150,280 đ
Giá: 1,532 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,200 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn