BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Ứng Dụng

Thương Hiệu

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Đường Kính Cán

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Số Me Cắt

Vật Liệu

Hệ Kích Thước

Góc Vát

Mũi Vát Mép

Mũi Vát Mép

Có 34 sản phẩm
Mũi Vát Lỗ 90° 4x90゚x4 YAMAWA CS4.0Q

Mã sản phẩm: YMW-CS40Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 96,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 6x90°x6 YAMAWA CS6.0Q

Mã sản phẩm: YMW-CS60Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 116,160 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 6.3

Mã sản phẩm: C1139063
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 245,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 8x90° YAMAWA CS8.0QM9

Mã sản phẩm: YMW-CS80QM9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 198,440 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS 8x90°x8 YAMAWA CS8.0Q

Mã sản phẩm: YMW-CS80Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 134,310 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 8.3

Mã sản phẩm: C1139083
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 282,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 10x90° YAMAWA CS010QM9

Mã sản phẩm: YMW-CS010QM9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 347,270 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS YAMAWA CS010Q

Mã sản phẩm: YMW-CS010Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 304,920 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 10.4

Mã sản phẩm: C1139104
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 331,650 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 12x90°x8゚ YAMAWA CS012QM9

Mã sản phẩm: YMW-CS012QM9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 406,560 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 60° HSS YAMAWA CS040QM6

Mã sản phẩm: YMW-CS040QM6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,309,890 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 12.4

Mã sản phẩm: C1139124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 319,220 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS 15x90°x10 YAMAWA CS015Q

Mã sản phẩm: YMW-CS015Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 439,230 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 16x90° YAMAWA CS016QM9

Mã sản phẩm: YMW-CS016QM9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 458,590 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 16.5

Mã sản phẩm: C1139165
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 358,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° 20x90゚ YAMAWA CS020QM

Mã sản phẩm: YMW-CS020QM
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 608,630 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS 20x90°x10 YAMAWA CS020Q

Mã sản phẩm: YMW-CS020Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 644,930 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Mép 3me YG1 HSSCo8 90 độ 20.5

Mã sản phẩm: C1139205
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 550,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS 25x90°x10 YAMAWA CS025Q

Mã sản phẩm: YMW-CS025Q
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 851,840 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Vát Lỗ 90° HSS 25x90° YAMAWA CS025QM9

Mã sản phẩm: YMW-CS025QM9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 816,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon