Loading...

Cầu Đấu Điện

Cầu đấu điện còn được gọi với tên khác là domino điện. Ngoài ra, nhiều nơi còn gọi nó là thiết bị đầu cuối kết nối, tên tiếng anh (Terminal block). Đây chính là 1 mô đun được thiết kế với khung cách điện giúp cố định 2 hay nhiều dây điện với nhau.

350 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Miếng chia cách từng Terminal LEIPOLE TS-K

Giá: 2,274 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 113,700 đ

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

Giá: 2,911 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 145,550 đ

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

Giá: 3,517 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 175,850 đ

Thanh Ghi Nhãn LEIPOLE ZB5:L1-N,PE

Giá: 4,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,100 đ

Thanh Ghi Nhãn LEIPOLE ZB6:L1-N,PE

Giá: 4,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,100 đ

Thanh Ghi Nhãn LEIPOLE ZB8:L1-N,PE

Giá: 4,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,100 đ

Thanh Ghi Nhãn LEIPOLE ZB10:L1-N,PE

Giá: 4,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,100 đ

Miếng che cho JUK16N

Giá: 4,608 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,200 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ
Giá: 5,229 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,725 đ

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

Giá: 5,336 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 133,400 đ

Thanh ghi nhãn trơn LEIPOLE ZB5

Giá: 5,457 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,425 đ

Thanh ghi nhãn trơn LEIPOLE ZB6

Giá: 5,457 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,425 đ

Thanh ghi nhãn trơn LEIPOLE ZB8

Giá: 5,457 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,425 đ

Thanh ghi nhãn trơn LEIPOLE ZB10

Giá: 5,457 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,425 đ
Giá: 5,911 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 147,775 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn