Loading...

Cút Nối Dây Điện Nhanh

Cút Nối Dây Điện không cần tuốt dây với tên gọi tiếng Anh là Insulation-displacement wire connectors ( IDC) sẽ hỗ trợ rút ngắn thời gian thao tác của người sử dụng trong việc kết nối dây nguồn và dây nhánh thông qua cơ cấu tiếp xúc với lõi dây điện mà không cần lột vỏ.


138 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 78,353 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,353 đ
Giá: 96,401 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,401 đ
Giá: 36,095 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 36,095 đ
Giá: 78,353 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,353 đ
Giá: 91,560 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 91,560 đ
Giá: 37,417 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 37,417 đ
Giá: 32,574 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 32,574 đ
Giá: 36,535 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 36,535 đ
Giá: 29,933 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 29,933 đ
Giá: 29,052 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 29,052 đ
Giá: 27,732 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 27,732 đ
Giá: 13,206 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 13,206 đ
Giá: 17,608 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 17,608 đ
Giá: 23,330 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 23,330 đ
Giá: 33,014 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 33,014 đ
Giá: 45,780 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 45,780 đ
Giá: 13,646 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 13,646 đ
Giá: 14,527 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 14,527 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn