Loading...

Phốt Hai Chức Năng - U Seal

Phốt chữ U hay còn gọi là Phớt Thủy Lực là một loại phốt dành cho trục hoặc pít-tông (thủy lực/khí nén) có biên dạng hình chữ “U” độc đáo. Bên ngoài là một môi tĩnh có chức năng chống lại sự ma sát giữa 2 bề mặt có chuyển động ngược chiều nhau. Mặt khác, bên trong Phốt chữ U là một môi động được sử dụng khi có sự chuyển động giữa các bề mặt. Phớt Thủy Lực được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như Cao su Nitrile, Cao su Fluoro, ... để giảm thiểu ma sát, tăng hiệu quả làm kín dưới điều kiện áp suất cao. Phốt chữ U có thể được sử dụng để thay thế Phốt Ty Ben ở đầu trục hoặc thay thế Phốt Piston ở đầu piston.

58 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 48,972 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 48,972 đ
Giá: 39,353 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 393,530 đ
Giá: 408,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 408,100 đ
Giá: 2,576,860 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,576,860 đ
Giá: 38,711 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 193,555 đ
Giá: 39,061 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 195,305 đ
Giá: 38,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 194,720 đ
Giá: 39,644 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 198,220 đ
Giá: 38,361 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 191,805 đ
Giá: 38,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 194,720 đ
Giá: 50,604 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 253,020 đ
Giá: 39,411 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 197,055 đ
Giá: 49,438 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,190 đ
Giá: 49,555 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,775 đ
Giá: 95,146 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 475,730 đ
Giá: 38,478 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 192,390 đ
Giá: 55,035 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 275,175 đ
Giá: 52,587 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 262,935 đ
Giá: 52,587 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 262,935 đ
Giá: 94,796 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 473,980 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn