Loading...

Panme Đo Sâu

Panme đo sâu (Depth Micrometer) là dụng cụ chuyên dùng để đo độ sâu của lỗ, khe, rảnh hoặc các chi tiết gia công có độ sâu. Kết cấu hoàn toàn giống các loại panme thông thường,chỉ khác là thước đo loại này có thêm que đo sâu và thanh ngáng/đỡ hay dưỡng đo ngang. Có 2 loại phổ biến trên thị trường là panme cơ và điện tử.

10 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,520,752 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,520,752 đ
Giá: 1,632,027 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,632,027 đ
Giá: 1,829,848 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,829,848 đ
Giá: 1,978,214 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,978,214 đ
Giá: 2,176,036 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,176,036 đ
Giá: 2,670,589 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,670,589 đ
Giá: 2,744,772 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,744,772 đ
Giá: 4,586,985 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,586,985 đ
Giá: 7,245,210 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,245,210 đ
Giá: 8,048,860 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,048,860 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn