BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Phân Giải

Panme Đo Sâu

Panme Đo Sâu

Có 10 sản phẩm
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 128-101 (0-25mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 128-101-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,501,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 128-102 (0-25mm/0.01mm) đế đo 101.6mm

Mã sản phẩm: 128-102-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,605,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-109 (0-50mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 129-109-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,801,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-110 (0-75mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 129-110-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,951,950 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-111 (0-100mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 129-111-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,148,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-112 (0-150mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 129-112-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,633,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-116 (0-150mm/0.01mm) đế đo 101.6mm

Mã sản phẩm: 129-116-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,702,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu cơ khí Mitutoyo 129-152 (0-300mm/0.01mm) đế đo 63.5mm

Mã sản phẩm: 129-152-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,516,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu điện tử Mitutoyo 329-250-30 (0-150mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 329-250-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,137,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo sâu điện tử Mitutoyo 329-350-30 (0-150mm/0-6inch x0.001mm)

Mã sản phẩm: 329-350-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,934,850 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon