BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Máy Gia Công

Máy Gia Công

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Mã sản phẩm: 06011A15K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,177,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Mã sản phẩm: 06011A15K1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,511,400 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Mã sản phẩm: 06011A15K2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,438,700 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Mã sản phẩm: 06011A15K3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,046,000 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Mã sản phẩm: 06011A15K7
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,807,300 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Mã sản phẩm: 06011A15K8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,696,200 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Mã sản phẩm: 06011A21K1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,333,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Mã sản phẩm: 06011A45K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 830,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Mã sản phẩm: 06011A95K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,004,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Mã sản phẩm: 06011B40K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 31,430,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Mã sản phẩm: 06012161K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,573,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Mã sản phẩm: 06012161K1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,486,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Mã sản phẩm: 0601221000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,902,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Mã sản phẩm: 0601221100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,575,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Mã sản phẩm: 0601222170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,524,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Mã sản phẩm: 06012240K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,844,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Mã sản phẩm: 06012241K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,464,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Mã sản phẩm: 06012271K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,712,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Mã sản phẩm: 06012271K3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,288,000 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Mã sản phẩm: 06012281K1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,960,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.