BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

MPN: 06011A15K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,069,200
2+ 1,015,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

MPN: 06011A15K1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,375,000
2+ 1,306,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

MPN: 06011A15K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,222,000
2+ 2,110,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

MPN: 06011A15K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,046,000
2+ 1,943,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

MPN: 06011A15K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,675,300
2+ 1,591,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

MPN: 06011A15K8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,549,900
2+ 1,472,405
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

MPN: 06011A21K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,236,200
2+ 3,074,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

MPN: 06011A45K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 803,000
2+ 762,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

MPN: 06011A95K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 964,700
2+ 916,465
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

MPN: 06011B40K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,124,500
2+ 29,568,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

MPN: 06012161K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,500,400
2+ 1,425,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012161K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,439,900
2+ 1,367,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

MPN: 0601221000
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,947,800
2+ 4,700,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

MPN: 0601221100
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,512,100
2+ 5,236,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

MPN: 0601222170
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,740,900
2+ 5,453,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

MPN: 06012240K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,795,200
2+ 1,705,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

MPN: 06012241K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,392,500
2+ 2,272,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012271K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,666,500
2+ 1,583,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

MPN: 06012271K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,181,300
2+ 2,072,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

MPN: 06012281K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,864,500
2+ 1,771,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày