BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

MPN: 06011A15K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 940,500
2+ 893,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

MPN: 06011A15K1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,210,000
2+ 1,149,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

MPN: 06011A15K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,955,800
2+ 1,858,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

MPN: 06011A15K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,800,700
2+ 1,710,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

MPN: 06011A15K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,474,000
2+ 1,400,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

MPN: 06011A15K8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,364,000
2+ 1,295,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

MPN: 06011A21K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,847,900
2+ 2,705,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

MPN: 06011A45K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 706,200
2+ 670,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

MPN: 06011A95K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 849,200
2+ 806,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

MPN: 06011B40K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,390,000
2+ 26,020,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

MPN: 06012161K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,320,000
2+ 1,254,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012161K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,267,200
2+ 1,203,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LC

MPN: 0601221000
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,947,800
2+ 4,700,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

Máy Mài Thẳng Bosch 650W GGS 28 LCE

MPN: 0601221100
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,512,100
2+ 5,236,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

Máy Mài Thẳng Bosch 750W GGS 8 CE

MPN: 0601222170
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,740,900
2+ 5,453,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 3000 L

MPN: 06012240K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,579,600
2+ 1,500,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

Máy Mài Thẳng Bosch 300W GGS 5000 L

MPN: 06012241K0
Danh mục: Máy Mài Thẳng
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,105,400
2+ 2,000,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012271K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,466,300
2+ 1,392,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

MPN: 06012271K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,919,500
2+ 1,823,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

MPN: 06012281K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,641,200
2+ 1,559,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày