Loading...

Lục Giác Chìm Col

Lục giác chìm đầu col (Flat Socket Cap Screws) hay còn gọi là bulong lục giác chìm đầu bằng, được thiết kế để sau khi lắp ráp, phần đầu sẽ nằm bằng với bề mặt. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7991 theo hệ Met và hệ inchs từ thép và inox. Chúng thường được sử dụng trong các bộ phận máy, cố định khuôn và kẹp.

2011 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 912 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 228,000 đ
Giá: 38,656 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 38,656 đ
Giá: 303 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 75,750 đ
Giá: 22,030 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 22,030 đ
Giá: 949 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 237,250 đ
Giá: 37,718 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,718 đ
Giá: 311 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 77,750 đ
Giá: 22,565 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 22,565 đ
Giá: 949 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 237,250 đ
Giá: 37,784 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,784 đ
Giá: 311 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 77,750 đ
Giá: 22,565 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 22,565 đ
Giá: 949 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 237,250 đ
Giá: 37,181 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,181 đ
Giá: 338 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 84,500 đ
Giá: 24,108 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 24,108 đ
Giá: 949 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 237,250 đ
Giá: 33,829 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 33,829 đ
Giá: 864 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 216,000 đ
Giá: 34,701 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 34,701 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn