BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x4

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x4

MPN: B03M0201004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,604
250+ 2,775
750+ 2,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x5

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x5

MPN: B03M0201005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,604
250+ 2,775
750+ 2,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 2250 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x6

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x6

MPN: B03M0201006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,243
300+ 2,497
900+ 2,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x8

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x8

MPN: B03M0201008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,604
250+ 2,775
750+ 2,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 76 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x10

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x10

MPN: B03M0201010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,324
200+ 3,330
700+ 3,113
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1250 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x12

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2x12

MPN: B03M0201012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,045
150+ 3,884
600+ 3,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2.5x5

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2.5x5

MPN: B03M0251005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,685
200+ 3,607
500+ 3,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1050 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2.5x8

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M2.5x8

MPN: B03M0251008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,685
200+ 3,607
500+ 3,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 800 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x5

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x5

MPN: B03M0301005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 473
2000+ 364
6500+ 341
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 5490 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x6

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x6

MPN: B03M0301006TE10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 453
3000+ 349
10000+ 326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 7035 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x6

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x6

MPN: B03M0301006TE20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 604
1500+ 465
5000+ 435
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 5790 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x6

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x6

MPN: B03M0301006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 483
2000+ 372
6500+ 348
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 3900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x8

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x8

MPN: B03M0301008TE10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 468
3000+ 360
10000+ 337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 43323 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x8

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x8

MPN: B03M0301008TE20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 396
1500+ 305
5000+ 285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x8

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x8

MPN: B03M0301008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 695
3000+ 535
10000+ 501
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 20 ngày

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x10

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x10

MPN: B03M0301010TE10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 468
3000+ 360
10000+ 337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 79070 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x10

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Mạ Kẽm DIN7991 M3x10

MPN: B03M0301010TE20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 396
1500+ 305
5000+ 285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2866 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x10

Lục Giác Chìm Col Inox 304 DIN7991 M3x10

MPN: B03M0301010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 319
3000+ 246
10000+ 230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 47492 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Col Inox 316 DIN7991 M3x10

Lục Giác Chìm Col Inox 316 DIN7991 M3x10

MPN: B03M0301010TK00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,131
400+ 1,641
1500+ 1,534
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x12

Lục Giác Chìm Col Thép 10.9 Đen DIN7991 M3x12

MPN: B03M0301012TE10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 507
2500+ 390
8500+ 365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 43450 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết