BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Con Lăn (Ball Roller)

Con Lăn (Ball Roller)

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 11mm BCHA11

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 11mm BCHA11

MPN: MP001A11
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,830
5+ 83,864
50+ 73,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 15mm BCHA15

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 15mm BCHA15

MPN: MP001A15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 186,340
5+ 149,072
50+ 130,438
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 18mm BCHA18

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 18mm BCHA18

MPN: MP001A18
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 174,680
5+ 139,744
50+ 122,276
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 24mm BCHA24

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 24mm BCHA24

MPN: MP001A24
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 384,340
5+ 307,472
50+ 269,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 11 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 30mm BCHA30

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 30mm BCHA30

MPN: MP001A30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,060
5+ 391,248
50+ 342,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 6 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 7.5mm BCHA7.5

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 7.5mm BCHA7.5

MPN: MP001A7.5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 9mm BCHA9

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 9mm BCHA9

MPN: MP001A9
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 11mm BCHAJ11

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 11mm BCHAJ11

MPN: MP001B11
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,470
5+ 121,176
50+ 106,029
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 15mm BCHAJ15

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 15mm BCHAJ15

MPN: MP001B15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 186,340
5+ 149,072
50+ 130,438
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 18mm BCHAJ18

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 18mm BCHAJ18

MPN: MP001B18
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 209,550
5+ 167,640
50+ 146,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 24mm BCHAJ24

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 24mm BCHAJ24

MPN: MP001B24
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 384,340
5+ 307,472
50+ 269,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 30mm BCHAJ30

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 30mm BCHAJ30

MPN: MP001B30
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,810
5+ 428,648
50+ 375,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 7.5mm BCHAJ7.5

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 7.5mm BCHAJ7.5

MPN: MP001B7.5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 9mm BCHAJ9

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 9mm BCHAJ9

MPN: MP001B9
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 11mm BCHJJ11

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 11mm BCHJJ11

MPN: MP001C11
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 13mm BCHJJ13

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 13mm BCHJJ13

MPN: MP001C13
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 139,920
5+ 111,936
50+ 97,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 15mm BCHJJ15

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 15mm BCHJJ15

MPN: MP001C15
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 174,680
5+ 139,744
50+ 122,276
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 20mm BCHJJ20

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 20mm BCHJJ20

MPN: MP001C20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 291,170
5+ 232,936
50+ 203,819
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 24mm BCHJJ24

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 24mm BCHJJ24

MPN: MP001C24
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 407,550
2+ 326,040
20+ 285,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 7mm BCHJJ7

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 7mm BCHJJ7

MPN: MP001C7.5
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 93,104
50+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày