BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kiểu Lắp

Đường Kính Bi (d)

Đường Kính Bi (d)

Đường Kính Đầu (D)

Đường Kính Đầu (D)

Đường Kính Đế

Đường Kính Đế

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Chiều Cao (L1)

Chiều Cao (L1)

Khóa (S)

Khóa (S)

Kích Thước Ren (M)

Kích Thước Ren (M)

Vật Liệu

P.C.D

P.C.D

Con Lăn (Ball Roller)

Con Lăn (Ball Roller)

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 11mm BCHA11

Mã sản phẩm: MP001A11
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 104,830 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 15mm BCHA15

Mã sản phẩm: MP001A15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 186,340 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 18mm BCHA18

Mã sản phẩm: MP001A18
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 174,680 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 24mm BCHA24

Mã sản phẩm: MP001A24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 384,340 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 30mm BCHA30

Mã sản phẩm: MP001A30
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 489,060 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 7.5mm BCHA7.5

Mã sản phẩm: MP001A7.5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 9mm BCHA9

Mã sản phẩm: MP001A9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 11mm BCHAJ11

Mã sản phẩm: MP001B11
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 151,470 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 15mm BCHAJ15

Mã sản phẩm: MP001B15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 186,340 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 18mm BCHAJ18

Mã sản phẩm: MP001B18
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 209,550 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 24mm BCHAJ24

Mã sản phẩm: MP001B24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 384,340 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 30mm BCHAJ30

Mã sản phẩm: MP001B30
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 535,810 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 7.5mm BCHAJ7.5

Mã sản phẩm: MP001B7.5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM 9mm BCHAJ9

Mã sản phẩm: MP001B9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 11mm BCHJJ11

Mã sản phẩm: MP001C11
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 13mm BCHJJ13

Mã sản phẩm: MP001C13
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 139,920 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 15mm BCHJJ15

Mã sản phẩm: MP001C15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 174,680 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 20mm BCHJJ20

Mã sản phẩm: MP001C20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 291,170 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 24mm BCHJJ24

Mã sản phẩm: MP001C24
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 407,550 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.
Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C 7mm BCHJJ7

Mã sản phẩm: MP001C7.5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 116,380 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/07.