BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Bulong

Lông Đền

Lông Đền

Lông đền phẳng mạ kẽm M3 (7x1.0)

Lông đền phẳng mạ kẽm M3 (7x1.0)

MPN: W01M030AA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 150.00
>=1000  (Con) 112.50
>=10000  (Con) 97.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 36500 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M3

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M3

MPN: W01M030AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 150.00
>=500  (Con) 112.50
>=5000  (Con) 97.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 44608 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông Đền Phẳng inox 316 DIN 125 M3

Lông Đền Phẳng inox 316 DIN 125 M3

MPN: W01M030AK0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 700.00
>=200  (Con) 525.00
>=2000  (Con) 455.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 1930 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày)

Lông đền phẳng mạ kẽm M4 (11x1.0)

Lông đền phẳng mạ kẽm M4 (11x1.0)

MPN: W01M040AA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 150.00
>=1000  (Con) 112.50
>=10000  (Con) 97.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 34730 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng inox 201 M4

Lông đền phẳng inox 201 M4

MPN: W01M040AG0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 150.00
>=500  (Con) 112.50
>=5000  (Con) 97.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M4

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M4

MPN: W01M040AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 200.00
>=500  (Con) 150.00
>=5000  (Con) 130.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 11961 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng inox 316 DIN125 M4

Lông đền phẳng inox 316 DIN125 M4

MPN: W01M040AK0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,000.00
>=200  (Con) 750.00
>=2000  (Con) 650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 2250 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày)

Lông đền phẳng mạ kẽm M5 (11x1.0)

Lông đền phẳng mạ kẽm M5 (11x1.0)

MPN: W01M050AA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 150.00
>=1000  (Con) 112.50
>=10000  (Con) 97.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 4380 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng DIN125 Mạ Đen M5

Lông đền phẳng DIN125 Mạ Đen M5

MPN: W01M050AD1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 180.00
>=500  (Con) 135.00
>=5000  (Con) 117.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lông đền phẳng Inox 201 M5 (10x1.0)

Lông đền phẳng Inox 201 M5 (10x1.0)

MPN: W01M050AG0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 190.00
>=500  (Con) 142.50
>=5000  (Con) 123.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 250 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M5

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M5

MPN: W01M050AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 220.00
>=500  (Con) 165.00
>=5000  (Con) 143.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 17697 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng inox 316 DIN125 M5

Lông đền phẳng inox 316 DIN125 M5

MPN: W01M050AK0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 500.00
>=200  (Con) 375.00
>=2000  (Con) 325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 2430 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Lông đền phẳng DIN125 Mạ Đen M6

Lông đền phẳng DIN125 Mạ Đen M6

MPN: W01M060AD1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 220.00
>=500  (Con) 165.00
>=5000  (Con) 143.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Lông đền phẳng mạ kẽm DIN125 M6

Lông đền phẳng mạ kẽm DIN125 M6

MPN: W01M060AD2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 280.00
>=500  (Con) 210.00
>=5000  (Con) 182.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 2490 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 7 ngày)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M6

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M6

MPN: W01M060AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 220.00
>=500  (Con) 165.00
>=5000  (Con) 143.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 8734 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng Inox 316 DIN125 M6

Lông đền phẳng Inox 316 DIN125 M6

MPN: W01M060AK0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 500.00
>=200  (Con) 375.00
>=2000  (Con) 325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 1040 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng mạ kẽm M6 (17x2.5)

Lông đền phẳng mạ kẽm M6 (17x2.5)

MPN: W01M060BA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 276.00
>=500  (Con) 207.00
>=5000  (Con) 179.40
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 14715 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng Inox 304 M6 (16x2.0)

Lông đền phẳng Inox 304 M6 (16x2.0)

MPN: W01M060BH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 470.00
>=500  (Con) 352.50
>=5000  (Con) 305.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Tồn kho: 1775 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Lông đền phẳng mạ kẽm M6 (14x2.5)

Lông đền phẳng mạ kẽm M6 (14x2.5)

MPN: W01M060CA2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 183.00
>=500  (Con) 137.25
>=5000  (Con) 118.95
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Lông đền phẳng inox 201  M6x14x2.0

Lông đền phẳng inox 201 M6x14x2.0

MPN: W01M060CG0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 490.00
>=200  (Con) 367.50
>=2000  (Con) 318.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày