BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dùng Cho Bulong

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Hình Dạng

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Độ Dày

Độ Dày

Hệ Kích Thước

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tiêu Chuẩn

Chiều Dài

Chiều Dài

Góc Nghiêng

Góc Nghiêng

Số Răng

Số Răng

Lông Đền

Lông Đền

Lông đền thép mạ kẽm M3 (7x1.0)

Lông đền thép mạ kẽm M3 (7x1.0)

MPN: W01M030AA21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 297
2500+ 229
10000+ 214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 28500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M3

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M3

MPN: W01M030AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 168
5000+ 130
20000+ 121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 52630 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M3

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M3

MPN: W01M030AK0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 124
5000+ 96
20000+ 89
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 6930 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng mạ kẽm M4 (11x1.0)

Lông đền phẳng mạ kẽm M4 (11x1.0)

MPN: W01M040AA21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 250
2500+ 192
10000+ 180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 14970 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 201 M4

Lông Đền Phẳng Inox 201 M4

MPN: W01M040AG0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 168
5000+ 130
20000+ 121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 1570 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M4

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M4

MPN: W01M040AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 235
5000+ 181
10000+ 169
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M4

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M4

MPN: W01M040AK0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 446
1000+ 343
5000+ 321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 350 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng thép M5 (11x1.0)

Lông đền phẳng thép M5 (11x1.0)

MPN: W01M050AA1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2500+ 55
10000+ 42
50000+ 40
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2500 con
Đặt hàng chẵn: 2500 con

Tồn kho: 10650 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền thép mạ kẽm trắng Cr3+ M5 (11x1.0)

Lông đền thép mạ kẽm trắng Cr3+ M5 (11x1.0)

MPN: W01M050AA20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 297
2500+ 229
10000+ 214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 11500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền thép mạ kẽm M5 (11x1.0)

Lông đền thép mạ kẽm M5 (11x1.0)

MPN: W01M050AA21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 297
2500+ 229
10000+ 214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 44345 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Thép Mạ Đen DIN125 M5

Lông Đền Phẳng Thép Mạ Đen DIN125 M5

MPN: W01M050AD1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 149
5000+ 114
20000+ 107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 26650 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng mạ Cr3+ DIN125 M5

Lông đền phẳng mạ Cr3+ DIN125 M5

MPN: W01M050AD2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 198
5000+ 152
20000+ 143
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 1538 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng mạ geomet DIN125 M5

Lông đền phẳng mạ geomet DIN125 M5

MPN: W01M050AD6
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 223
2500+ 172
10000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 785 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 201 M5 (10x1.0)

Lông Đền Phẳng Inox 201 M5 (10x1.0)

MPN: W01M050AG0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 223
5000+ 172
10000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 8490 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M5

Lông Đền Phẳng Inox 304 DIN125 M5

MPN: W01M050AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 257
2500+ 198
10000+ 185
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M5

Lông Đền Phẳng Inox 316 DIN125 M5

MPN: W01M050AK0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 248
2500+ 191
10000+ 178
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 6690 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng thép M6 (13x1.0)

Lông đền phẳng thép M6 (13x1.0)

MPN: W01M060AA1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2500+ 79
10000+ 61
50000+ 57
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2500 con
Đặt hàng chẵn: 2500 con

Tồn kho: 89353 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền phẳng DIN125 mạ đen M6

Lông đền phẳng DIN125 mạ đen M6

MPN: W01M060AD1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 325
2500+ 250
10000+ 234
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 9695 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền thép mạ kẽm trắng Cr3+ DIN125 M6

Lông đền thép mạ kẽm trắng Cr3+ DIN125 M6

MPN: W01M060AD20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 421
2500+ 324
10000+ 303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 14965 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lông đền thép mạ kẽm DIN125 M6

Lông đền thép mạ kẽm DIN125 M6

MPN: W01M060AD21
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 468
1000+ 360
5000+ 337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 5855 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết