Loading...

Lông Đền

Vòng đệm (Washer) hay còn gọi là lông đền, là một tấm mỏng thường có hình tròn, vuông,… với một lỗ (thường ở giữa). Được chế tạo theo nhiều tiêu chuẩn DIN 93, DIN 125, DIN 127, DIN 128, DIN 434, DIN 6798,… Thường được làm từ thép, thép không gỉ, nhựa,… Chúng dùng để phân phối tải của bulong, vít, bảo vệ bề mặt các mối ghép, giảm rung,…

850 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 235 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,750 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ
Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 69,750 đ
Giá: 350 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,500 đ
Giá: 441 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,250 đ
Giá: 327 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 81,750 đ
Giá: 61 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 15,250 đ
Giá: 140 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 35,000 đ
Giá: 233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,250 đ
Giá: 233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,250 đ
Giá: 396 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ
Giá: 110 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 27,500 đ
Giá: 319 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 79,750 đ
Giá: 173 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 43,250 đ
Giá: 396 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ
Giá: 1,026 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 256,500 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ
Giá: 187 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 46,750 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn