MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lông Đền

Đường Kính Trong (d1)
Kích Thước Cạnh (b)
Kích Thước Cạnh (a)
Góc Nghiêng
Số Răng
Đường Kính Ngoài (d2)
Bề Dày (s)
Đường Kính Ngoài (d1)
Đường Kính Trong (d)
Bề Dày (h)
Đường Kính Ngoài (D)
Dùng Cho Bulong
Bề Dày (t)
Xử Lý Bề Mặt
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Lông Đền